اشاره
«مسعود»(۱) از شیعیان بنام بود. در کتب از او به شجاعت و رزم‌آوری یاد شده است. او به همراه ابن‌سعد از کوفه خارج شد تا این که در ایام مداهنه (که هنوز جنگ برپا نشده و امام در حال گفت و گو با دشمن بود) فرصت یافت و خود را به سپاه امام رسانید(۲).
شهادت مسعود
طبق سخن ابن‌شهر آشوب، مسعود در حمله نخستین به مقام شهادت نائل آمده است(۳).

پی نوشت‌ها: 

(۱) تسمیه من قتل مع الحسین علیه‌السلام، ش ۶۱.
(۲) ابصار العین، ص ۱۹۴-۱۹۳.
(۳) مناقب آل ابی‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.