عنوان: راهنمای سریع رفتار درمانی عقلانی هیجانی
مولف: مایکل نینان، ویندی درایدن
مترجم/ محقق: دکتر حسن حمیدپور
ناشر: انتشارات ارجمند
سال نشر: ۱۳۹۵
نوبت نشر: اول
محل نشر: تهران

اگر چه خیلی‌ها دوست دارند مطالب پیچیدۀ نظری و کاربردی روان‌درمانی و مشاوره را ساده کنند، اما این کار از دست گروه کوچکی از متخصصان بر می‌آید که با زیر و بم‌های نظریه آشنا باشند و در راه آماده‌سازی این مفاهیم به دام ساده‌انگاری نیفتند.

ویندی درایدن و مایکل نینان توانسته‌اند مجموعه‌ای از این کتاب را بنویسند و یا ویراستاری کنند.

آنها نام این کتاب را مجموعه (In a Nutshell) گذاشته‌اند که می‌توان به زبان فارسی آن را راهنمای سریع ترجمه کرد. در این مجموعه کتاب‌ها، حواشی و زواید مطالب زدوده شده است و اصل مطلب در اختیار خواننده قرار گرفته است.

هدف در کتاب حاضر، این است که به طور جامع و مانع، تمامی نکات کلیدی رفتاردرمانی عقلانی هیجانی از جنبۀ نظری و کاربردی را تا جای ممکن با کمترین کلمات توضیح داده شود. تا زمانی که دانشجویان نتوانند مفاهیم بنیادی را یاد بگیرند، خواندن کتاب‌های قطور رفتاردرمانی عقلانی هیجانی نمی‌تواند دانش آنها را در این زمینه افزایش دهد.