براى موفقیت و شادکامى در ازدواج، نمی‌توان راهنمایی‌هاى مخصوصى را در نظر گرفت، با این وجود، این پیشنهادات لازم و ضرورى به نظر مى‌رسد:

۱- قاعده طلایى اول: همسر خود را گرامى بدارید.

ازدواج یعنى اعلان استقلال، هنگامى که ازدواج می‌کنید، قول مى‌دهید که در مشقت و راحتی، فقر و سلامتى، همسر خود را دوست بدارید. عشق شما به یکدیگر، بر پایه زندگى زناشویى استوار می‌باشد. لذت عاشق، سرور و خوشحالى معشوق است. همسر خود را گرامى بدارید و عقد ازدواج را محکم کنید. زن و شوهر با طناب بسیار محکمى به هم متصل هستند. رشته‌هاى بسیارى این طناب را به وجود می‌آورند که از همه مهم‌تر رشته عشق و علاقه‌اى است که نسبت به یکدیگر ابراز می‌دارند. رشته‌هاى دیگرى چون رشته علایق مشترک، تجربیات مشترک، وفادارى مشترک و تشریک مساعى در زندگى لازم است. هر چه رشته‌هاى این طناب محکم‌تر باشند، ازدواج نیز باثبات‌تر خواهد بود. پس رشته‌هایى درست کنید که هرگز گسیخته نشوند.

۲- قاعده طلایى دوم: وقتى ازدواج می‌کنید با همسرخود چون یک روح در دو جسم باشید.

پس از ازدواج به والدین خود متکى نباشید، بلکه باید با زن خود روح جدیدى را به وجود آورید. به پدر و مادر خود احترام بگذارید. خانواده‌اى جدا بسازید و شانس موفقیت زیادى در زندگى به وجود آورید.

۳- قاعده طلایى سوم: فن عشق ورزى را بیاموزید.

هماهنگى سبب ایجاد علاقه زناشویى می‌شود. در روابط خود احساسات و عواطف را توام سازید. هر چه روابط شما هماهنگ‌تر باشد شانس موفقیت شما نیز بیشترخواهد بود.

۴- قاعده طلایى چهارم: خود را براى پدر و مادر شدن آماده کنید.

درباره حقایق مربوط به پدرشدن اطلاعات کسب کنید، سلامتى روحى و جسمى اطفال شما بستگى به دقت‌هاى اولیه شما دارد. هر چه توجه و دقت شما بیشتر باشد سلامتى آنها بهتر تامین می‌شود براى آنها زمینه مستعدى تهیه کرده و مقدمه خوبى براى زندگى آنها به وجود آورید. محیط خانواده، بهترین مکان براى تربیت کودک است. کودکانى که عضو خانواده‌هاى مهربان و فداکار هستند از نظر روحى بهتر تربیت مى‌شوند. بهترین آمادگى جهت پدر و مادر شدن، ازدواج حقیقى است.

۵-قاعده طلایى پنجم: در زندگى زناشویى بردبار و صبور باشید!

هرگاه بخواهید به تنهایى حرکت کنید هرکجا بخواهید قدم می‌گذارید ولى هنگامى که با یک نفر دیگر هستید قدم‌هاى شما باید با او هماهنگ باشد. در ابتداى کار ممکن است پاى یکدیگر را لگد کنید ولى سپس تجربه کسب می‌کنید که چگونه خود را با یکدیگر هماهنگ سازید. در ازدواج نیز براى ایجاد هماهنگى جسمى و روحى گذشت زمان لازم است، براى موفق شدن باید صبور و بردبار باشید. خویشاوندان زن و شوهر نیز باید صبور باشند و براى ایجاد چنین صبر و شکیبایى گذشت زمان لازم است، وقتى که دخترى عاشق پسرى می‌شود نمی‌تواند الزاما مادر او را یا پدرش را دوست بدارد. عروس و داماد نمی‌توانند خیلى سریع با زندگى داخلى همسرشان پیوستگى ایجاد کنند! براى حل وفصل این موضوع زمان براى درک، فهم و شعور لازم است.

۶- قاعده طلایى ششم: ریشه ازدواج خود را محکم سازید!

به زندگى زناشویى مانند گیاه باید توجه کرد، به خصوص زمانى که هنوزتازه و نورس است ریشه آن را باید با اندیشه مشترک، دقت و توجه، مهرو محبت و بالاخره حس تفاهم که به منزله خورشید و باران هستند سیرآب و تقویت کرد. به یکدیگر ابراز علاقه کنید، به هر شکلى که می‌توانید احساسات خود را به یکدیگر نشان دهید. ممکن است عشق از گفتار عمیق‌تر باشد ولى گاهى با محبت نمایان می‌گردد. روابط زناشویى را پرورش داده و آن را برویانید. براى توجه به گیاه باید علف‌هاى هرز را چید. هرگاه علف‌هاى هرز رشد و نمو کنند، گیاه مزبور پرورش نیافته و خشک می‌شود! چنانچه علف‌هاى هرز را سریعا از بین ببریم، گیاه رشد کامل خود را به دست مى آورد. در ازدواج نیز علف‌هاى هرز را به محض پیدایش از بین ببرید. بگذارید گیاه ازدواجتان آن طورى که شایسته است، رشد و نمو نماید.

۷- قاعده طلایى هفتم: در صورت لزوم با افراد مطلع مشورت کنید.

مشورت درباره ازدواج به منزله هنر و علم اجتماعى ظهور کرده است. پزشکان، صاحب نظران علوم اجتماعی، متخصصین تعلیم و تربیت و مشاوران ازدواج خود را براى چنین وظیفه اجتماعى آماده می‌سازند و مشاور مطلع به شما بصیرت و ادراک کافى داده و شما را از بیماری‌هاى زناشویى و اختلالات روانى که ممکن است هیچ کدام از شما آگاهى و بینش بر منابع کشمکش‌هاى خود نداشته باشید آگاهى می‌سازد زیرا علت بعضى از نارضایتی‌ها واضح و آشکار نمی‌باشد. ممکن است یک بحث جزیى مربوط و منوط به حسن عدم امنیت، آرزوى قدرت و… باشد. اگر شما قادر به حل موضوع نباشید، مشاورشما آن را حل خواهد کرد. از دیگران راهنمایى بخواهید و بر شانس موفقیت خود در زندگى زناشویى‌تان بیفزایید.

۸- قاعده طلایى هشتم: از قوانین هشتگانه طلایى پیروى کنید!

با همسر خود همان طور رفتار کنید که میل دارید او با شما رفتار کند. از احساسات یکدیگر مطلع بوده و به احتیاجات دیگرى توجه داشته باشید. ببخشید، همان طور که میل دارید بخشیده شوید. از جسارت، اهانت و بى وفایى بپرهیزید!

منبع: نشریه آیینه زندگى؛ شماره ۹۵