برخى نسبت به نقش عمومى زن، راه را به اشتباه رفته‌اند. کسانى که تمامى مسئولیت‌هاى زن را در نقش «مادر بودن» خلاصه می‌کنند، نقش عمومى او را نمی‌پذیرند. البته این انحراف، در سایر جنبه‌هاى اجتماعى نیز به خوبى نمودار است. چنان که گاه گروهى از مردم، تمامى فعالیت خود را تنها در یک زمینه، متمرکز می‌کنند و از وظایف اجتماعى خود، بسیار فاصله می‌گیرند و البته این مشکل، سابقه‌اى دیرینه دارد، چنانکه امروز نیز شاهدیم که برخى می‌گویند: علماء بزرگ دینى نباید در مسائل سیاسى، دخالت کنند، چرا که وظیفه آنها تنها در مسائل دینى، خلاصه می‌شود!

درست است که وظیفه علماء دین، تحقیق و بررسى مسائل دینى است، اما رسالت انسانى آنها در جهت‌گیری‌هاى سیاسى، چگونه می‌تواند فراموش شود؟! اگر نقش آنان تنها در یک جنبه خلاصه شود، بی‌تردید جنبه‌هاى انسانى آنها، در زندگى اجتماعى، از میان می‌رود. به همین ترتیب اگر محدوده وظایف زن را نیز خلاصه کنیم، نقش انسانى او، زیر سؤال خواهد رفت. اما ما هرگز نقش انسانى او در زندگى اجتماعى را کوچک نمی‌شماریم. بنابراین بر این عقیده‌ایم که در دیدگاه اسلام، همانند سایر ادیان، تمامى مردم به برپایى عدل و داد، فرا خوانده شده‌اند و این بدین معنا است که تمامى مردم در حد توان خود باید در این زمینه، تلاش کنند.

هر انسانى، داراى توانایی‌هاى ویژه‌اى است که در سایه آن می‌تواند در یکى از ابعاد اقتصادى، سیاسى و یا اجتماعى، به برپایى عدالت کمک کند. بر چنین فردى واجب است که در راستاى تخصص خود، گام بردارد و گِرِهى از زندگى انسان و یا جامعه اسلامى، باز کند.

از آنچه گفته شد روشن می‌شود که نمی‌توان، نقش زن را در زندگى اجتماعى، نادیده گرفت. اما در چگونگى شرکت زن در مسائل اجتماعى، نظریات گوناگونى ابراز شده است. آیا زن می‌تواند به عنوان اهرمى در خدمت عدالت قرار گیرد؟ و آیا در این زمینه نقشِ به خصوصى دارد؟ و آیا اسلام، چنین نقشى را براى زن جایز شمرده است؟

به نظر ما، اسلام چنین نقشى را براى زن، تحریم نکرده است، زیرا تمامى افرادى که با نقش زن در بُعد اجتماعى مخالفند، به مسائل اخلاقى متوسل می‌شوند. آنان بر این عقیده‌اند که شرکت زن در کار و یا مسائل اجتماعى، موجب انحطاط اخلاقى او می‌شود و هر عملى که فساد اخلاقى او را به دنبال داشته باشد، در نگرش اسلام، حرام است.

کسانى که تمامى مسئولیت‌هاى زن را در نقش «مادر بودن» خلاصه می‌کنند، نقش عمومى او را نمی‌پذیرند. البته این انحراف، در سایر جنبه‌هاى اجتماعى نیز به خوبى نمودار است.

منبع: تبیان؛ فراوری: زهرا تعالی