حضرت حمزه در سن ۶۰ سالگى در سال سوم هجرى قمرى به شهادت رسید او ملقب به سید الشهداء شد، پس از شهادت امام حسین(علیه السلام) این لقب را به ایشان دادند. قاتل حمزه مردى بود به نام وحشى (غلام جبیر بود که بعداً ایمان آورد و توبه نمود) از پشت شمشیرى یا تیرى به آن جناب زد که به زمین افتاد و شهید شد. او جگر حمز را بیرون آورد و نزد هند ملعونه مادر معاویه برد. هند از شدت عداوت جگر حضرت حمزه را به دندان گرفت و به هند جگر خوار مشهور گردید. پیامبر(صلى الله علیه وآله) پیکر حضرت حمزه را حنوط و کفن نمود و بر او نماز خواند سپس ایشان و تمامى شهدا را در اُحد دفن نمودند.

منبع:حوادث الایام، صفحه ۲۳۵