برای روزهای ماه مبارک ماه رمضان تسبیحاتی از معصومین علیهم السلام نقل شده است که خواندن آن در هرروز ماه رمضان مستحب است. این تسبیحات ده جزء است و هر جزء آن مشتمل بر ده سُبْحانَ اللّه است:

(۱) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ المُصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ السَّمیعِ الَّذى لَیْسَ شَىْءٌ اَسْمَعَ مِنْهُ یَسْمَعُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ ما تَحْتَ سَبْعِ اَرَضینَ وَیَسْمَعُ ما فى ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَیَسْمَعُ الاْنینَ وَالشَّکْوى وَیَسْمَعُ السِّرَّ وَاَخْفى وَیَسْمَعُ وَساوِسَ الصُّدُورِ وَلا یُصِمُّ سَمْعَهُ صَوْتٌ.

(منزه است خدا آفریننده هر دم زنى منزه است خدا صورت ده منزه است خدا آفریننده همه موجودات جُفت منزه است خدا مقرر کننده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده آنچه دیده شود و آنچه دیده نشود منزه است خدا به مقدار کلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خداى شنوایى که چیزى شنواتر از او نیست مى شنود از بالاى عرش خود آنچه را در زیر هفت زمین است و مى شنود آنچه را در تاریکیهاى بیابان و دریا است و مى شنود ناله و شکایت را و مى شنود پنهان و پنهان تر از پنهان را و مى شنود وسوسه هاى سینه ها را و کر نکند شنوائیش را صدایى)

(۲) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الْبَصیرِ الَّذى لَیْسَ شَى ءٌ اَبْصَرَ مِنْهُ یُبْصِرُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ ما تَحْتَ سَبْعِ اَرَضینَ وَیُبْصِرُ ما فى ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لا تُدْرِکُهُ الاْبْصارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الاْبْصارَ وَهُوَ اللَّطیفُ الْخَبیرُ لا تُغْشى بَصَرَهُ الظُّلْمَهُ وَلا یُسْتَتَرُ مِنْهُ بِسِتْرٍ وَلا یُوارى مِنْهُ جِدارٌ وَلا یَغیبُ عَنْهُ بَرُّ وَلا بَحْرٌ وَلا یَکِنُّ مِنْهُ جَبَلٌ ما فى اَصْلِهِ وَلا قَلْبٌ ما فیهِ وَلا جَنْبٌ ما فى قَلْبِهِ وَلا یَسْتَتِرُ مِنْهُ صَغیرٌ وَلا کَبیرٌ وَلا یَسْتَخْفى مِنْهُ صَغیرٌ لِصِغَرِهِ وَلا یَخْفى عَلَیْهِ شَى ءٌ فِى الاْرْضِ وَلا فِى السَّماَّءِ هُوَ الَّذى یُصَوِّرُکُمْ فِى الاْرْحامِ کَیْفَ یَشاَّءُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ.

( منزه است خدا آفریننده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده همه موجودات جُفت منزه است خدا مقرر دارنده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده آنچه دیده شود و آنچه دیده نشود منزه است خدا به مقدار کلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خداى بینائى که چیزى بیناتر از او نیست مى بیند از بالاى عرش خود آنچه در زیر هفت زمین است و مى بیند آنچه را در تاریکیهاى خشکى و دریا است دیدگان او را درک نکند ولى او درک کند دیدگان را و او است دقیق و کاردان دیده اش را تاریکى نپوشاند و بوسیله پرده چیزى از او مستور نماند و دیوار چیزى را از او پنهان نکند و نادیده نماند ازد ید او هیچ خشکى و نه دریایى و هیچ کوهى نتواند مخفى کند از او آنچه را در ریشه و در زیر خود دارد و نه دلى آنچه را در خود دارد و نه پهلویى آنچه را در دل دارد و نتواند بپوشاند خود را از او کوچکى و نه بزرگى ، و پنهانى نتواند جست از او کوچکى بخاطر خردیش و مخفى نماند بر او چیزى در زمین و نه در آسمان او است که صورت بندد شما را در رحمها هر طور که خواهد معبودى جز او نیست که نیرومند و فرزانه است).

(۳) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ  سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ وَیُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَّئِکَهُ مِنْ خیفَتِهِ وَیُرْسِلُ الصَّو اعِقَ فَیُصیبُ بِه ا مَنْ یَش اَّءُ وَیُرْسِلُ الرِّیاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَى رَحْمَتِهِ وَیُنَزِّلُ الْماَّءَ مِنَ السَّماَّءِ بِکَلِمَتِهِ وَیُنْبِتُ النَّباتَ بِقُدْرَتِهِ وَیَسْقُطُ الْوَرَقُ بِعِلْمِهِ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّهٍ فِى الاْرْضِ وَلا فِى السَّماَّءِ وَلا اَصْغَرُ مِنْ ذلِکَ وَلا اَکْبَرُ اِلاّ فى کِتابٍ مُبینٍ

(منزه است خدا پدیدآرنده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده همه موجودات جفت منزه است خدا مقرر کننده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده آنچه دیدنى و آنچه نادیدنى است منزه است خدا به مقدار کلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدائى که بوجود آورد ابرهاى سنگین را و تسبیح گوید رعد به حمد او و فرشتگان از بیم او و بفرستد صاعقه ها را و دچار سازد بدان هر که را خواهد و بادها را نویدى از پیشاپیش رحمت خود فرستد و آب باران را از آسمان بوسیله امر خود فرو فرستد و گیاه را به قدرت کامله خویش برویاند و برگ درختان را به علم خود فروریزد منزه است خدائى که پنهان نماند از او هموزن ذره اى در زمین و نه در آسمان و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر جز آنکه در دفترى روشن است).

(۴) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ اُنْثى وَما تَغیْضُ الاْرْحامُ وَما تَزْدادُ وَکُلُّشَىْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ عالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهادَهِ الْکَبیْرُ الْمُتَعالِ سَواَّءٌ مِنْکُمْ مَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّیْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّهِ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یُمیتُ الاْحْیاَّءَ وَیُحْیِى الْمَوْتى وَیَعْلَمُ ما تَنْقُصُ الاْرْضُ مِنْهُمْ وَیُقِرُّ فِى الاْرْحامِ ما یَشاَّءُ اِلى اَجَلٍ مُسَمّىً.

(منزه است خدا پدید آرنده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده همه موجودات جفت منزه است خدا مقرر دارنده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر چه دیدنى است و هر چه نادیدنى است منزه است خدا به مقدار کلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدائى که مى داند آنچه بار دارد هر حیوان ماده اى و آنچه در رحمها کم شود و آنچه بیفزاید و هر چیزى را نزد او اندازه اى است داناى غیب و شهود و بزرگ و والاست براى او یکسان است هر که از شما سخن آهسته کند یا بلند کند و هر که به شب پنهان گردد و یا رهرو شود در روز براى خدا فرشتگانى پیاپى است از جلوى روى انسان و از پشت سرش که او را به فرمان خدا محافظت کنند منزه است خدائى که بمیراند زندگان را و زنده کند مردگان را و مى داند آنچه را زمین از ایشان بکاهد و مستقر کند در رحمها آنچه را خواهد تا مدتى معین).

(۵) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ مالِکِ الْمُلْکِ تُؤْتِى الْمُلْکَ مَنْ تَشاَّءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاَّءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاَّءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاَّءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلى کُلِّشَى ءٍ قَدیرٌ تُولِجُ اللَّیْلَ فِى النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِى اللَّیْلِ تُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاَّءُ بِغَیْرِ حِسابٍ

( منزه است خدا پدید آرنده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده موجودات جفت همگى ، منزه است خدا مقرر دارنده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیزى منزه است خدا آفریننده هر چه دیدنى است و هر چه نادیدنى است منزه است خدا به مقدار کلماتش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدا مالک پادشاهى ، بدهى سلطنت را به هر که خواهى و بگیرى آن را از هرکه خواهى و عزت بخشى هر که را خواهى و خوار کنى هر که را خواهى هر چه خیر است بدست تو است و تو بر هر چیز توانایى درآورى شب را در روز و درآورى روز را در شب بیرون آورى زنده را از مرده و برون آورى مرده را از زنده و روزى دهى هر که را خواهى بى حساب.

(۶) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها اِلاّ هُوَ وَیَعْلَمُ ما فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ اِلاّ یَعْلَمُها وَلا حَبَّهٍ فى ظُلُماتِ الاْرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا یابِسٍ اِلاّ فى کِتابٍ مُبینٍ.

( منزه است خدا آفریننده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده موجودات جفت همگى منزه است خدا مقرر کننده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدنى و نادیدنى منزه است خدا به مقدار کلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدائى که نزد او است کلیدهاى غیب و نمى داند آنها را جز او و مى داند هر چه در خشکى و دریا است و نیفتد برگى از درخت جز آنکه بداند آنرا و نیست دانه اى در تاریکیهاى زمین و نه تر و نه خشکى جز اینکه در نامه اى روشن است).

(۷) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى لا یُحْصى مِدْحَتَهُ الْقاَّئِلُونَ وَلا یَجْزى بِالاَّئِهِ الشّ اکِرُونَ الْع ابِدُونَ وَهُوَ کَما قالَ وَفَوْقَ ما نَقُولُ وَاللّهُ سُبْحانَهُ کَما اَثْنى عَلى نَفْسِهِ وَلا یُحیطُونَ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاّ بِما شاَّءَوَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ وَالاْرْضَ وَلا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظیمُ

 ( منزه است خدا پدید آرنده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده هر موجود جفت همگى منزه است خدا مقرر دارنده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدنى و هر نادیدنى منزه است خدا به مقدار کلمات نامتناهیش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدائى که شماره نتوانند کرد مدحش را گویندگان و پاداش ندهند نعمتهایش را سپاسگزاران پرستش کننده و او چنانست که گفته و برتر از آنست که ما گوئیم و خداى سبحان چنان است که خودش خویشتن را ستوده و رسائى ندارند به چیزى از دانشش جز بدانچه خود او خواهد قلمرو او آسمانها و زمین را فراگرفته و سنگینى نمى کند بر او نگهداشتن آن دو و او والا و بزرگ است).

(۸) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِى الاْرْضِ وَما یَخْرُجُ مِنْها وَما یَنْزِلُ مِنَ السَّماَّءِ وَما یَعْرُجُ فیها وَلا یَشْغَلُهُ ما یَلِجُ فِى الاْرْضِ وَمایَخْرُجُ مِنْها عَمّا یَنْزِلُ مِنَ السَّماَّءِ وَما یَعْرُجُ فیها وَلا یَشْغَلُهُ ما یَنْزِلُ مِنَ السَّماَّءِ وَما یَعْرُجُ فیها عَمّا یَلِجُ فِى الاْرْضِ وَما یَخْرُجُ مِنْها وَلا یَشْغَلُهُ عِلْمُ شَىْءٍ عَنْ عِلْمِ شَىْءٍ وَلا یَشْغَلُهُ خَلْقُ شَىْءٍ عَنْ خَلْقِ شَىْءٍ وَلا حِفْظُ شَىْءٍ عَنْ حِفْظِ شَىْءٍ وَلا یُساویهِ شَىْءٌ وَلا یَعْدِلُهُ شَىْءٌ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُ.

(منزه است خدا پدیدآرنده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده هر جفت همگى منزه است خدا مقرر دارنده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدنى و هر نادیدنى منزه است خدا به مقدار کلماتش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است آن خدائى که مى داند آنچه فرو رود در زمین و آنچه بیرون آید از آن و آنچه فرو ریزد از آسمان و آنچه بالا رود در آن و سرگرمش نکند آنچه فرو رود در زمین و آنچه بیرون آید از آن از آنچه فرود آید از آسمان و آنچه بالا رود در آن و سرگرمش نکند آنچه فرود آید از آسمان و آنچه بالا رود در آن از آنچه فرو رود در زمین و آنچه بیرون آید از آن و سرگرمش نکند علم به چیزى از علم به چیز دیگر و سرگرمش نکند آفریدن چیزى از آفریدن چیز دیگر و نه نگهدارى چیزى از نگهدارى چیز دیگر و چیزى با او مساوى نیست و چیزى معادل او نیست و چیزى مانند او نیست و او شنوا و بینا است).

 (۹) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالاْرْضِ جاعِلِ الْمَلاَّئِکَهِ رُسُلاً اُولى اَجْنِحَهٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ یَزیدُ فِى الْخَلْقِ ما یَشاَّءُ اِنَّ اللّهَ عَلى کُلِّشَىْءٍ قَدیرٌ ما یَفْتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَهٍ فَلا مُمْسِکَ لَها وَمایُمْسِکْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ.

( منزه است خدا پدید آرنده هر دم زن منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده هر موجود جفت منزه است خدا مقرّر دارنده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدنى و هر نادیدنى منزه است خدا به مقدار کلمات نامتناهیش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدا خالق آسمانها و زمین آنکه فرشتگان را فرستادگانى مقرر فرمود که آنها داراى بالهایند دوتا دوتا و سه تا سه تا و چهارتا چهارتا و بیفزاید در خلقت هر چه بخواهد و براستى خدا بر هر چیز توانا است هر رحمتى را که خدا گشاید کسى بستن آن نتواند و هر چه را خدا بندد پس از او کسى آنرا نگشاید و او است نیرومند فرزانه.

(۱۰) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ کُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ کُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ کَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یَعْلَمُ ما فِى السَّماواتِ وَما فِى الاْرْضِ ما یَکوُنُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَهٍ اِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَهٍ اِلاّ هُوَ سادِسُهُمْ وَلا اَدْنى مِنْ ذلِکَ وَلا اَکْثَرَ اِلاّ هُوَ مَعَهُمْ اَیْنَما کانُوا ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیامَهِ اِنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَىْءٍ عَلیمٌ.

( منزه است خدا آفریننده هر دم زن منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده هر موجود جفت همگى منزه است خدا مقرر دارنده تاریکیها و روشنى منزه است خدا شکافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده دیدنیها و نادیدنیها منزه است خدا به مقدار کلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدائى که مى داند آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است ، نباشد گفتگوى سرّى و رازگوئى سه نفرى جز اینکه او چهارمین آنها است و نه پنج نفرى جز اینکه او ششمین آنها است و نه کمتر از این و نه بیشتر از این جز اینکه او با آنها است هر کجا که باشند سپس آگاهشان کند در روز قیامت بدانچه کرده اند براستى خدا بهر چیز دانا است).