عنوان: تئوری انتخاب
مولف: ویلیام گلسر
مترجم/ محقق: دکتر علی صاحبی
ناشر: انتشارات سایه سخن
سال نشر: ۱۳۹۰
نوبت نشر: اول
محل نشر: تهران

در پیشگفتار مترجم این کتاب می‌خوانیم: کتاب حاضر در واقع «مانیفیست» رویکرد روان‌شناسی مثبت‌گرای «تئوری انتخاب» و واقعیت درمانی در گستره روانپزشکی، روانشناسی و علوم رفتاری است. «تئوری انتخاب» یک تئوری مبتنی بر روانشناسی کنترل درونی است که معتقد است گذشته‌ها بر زندگی کنونی ما اثر شگرفی داشته است ولی تعیین کننده ی رفتار کنونی ما نیست. میزان مسئولیت پذیری و به رسمیت شناختن و احترام به واقعیت موجود و شیوهای که برای ارضای نیازهایمان – با توجه به دو عامل پیشین- انتخاب میکنیم است که رفتار کنونی ما را تعیین می‌کند.

تئوری انتخاب کتاب حاضر، دستنامه کامل این تئوری است. آموزش و یادگیری این نظریه به آزادی و اختیار شخصی ما در تمام جنبه‌های زندگی منتهی می‌شود و نور امید را در دل ما زنده نگه میدارد که: – ما برایند نیروها و عوامل بیرونی نیستیتم. – ما قربانی گذشته خود نیستیم. – ما بازیچه لایه‌های زیرین مغز و هورمون‌ها نیستیم. – ما رفتار خود را انتخاب می‌کنیم و تا کنون نیز چنین کردهایم. و عوامل بیرونی آنچنان که روانشناسی کنترل بیرونی، محرک- پاسخ، معتقد است نقش مهمی در سرنوشت و رفتارهای ما ندارند.

این تئوری در طی پنجاه سال گذشته در قلمروهای مختلف مورد استفاده و آزمون قرار گرفته و نتایج پرباری درپی داشته است. کاربردهای عملی این نظریه را می‌توان به غیر از قلمروی سلامت روانی به طور کلی در چهار قلمرو طبقه بندی کرد: – مدرسه و روابط معلم و محصل – خانواده و روابط والدین- فرزندانازدواج و روابط همسران – محیط کار و روابط کارفرما- کارکنان خواندن و عمل کردن به این تئوری میتواند روابط رضایت بخش و خشنودکنندهای برای همگان به ارمغان آورد و متعاقباً میزان خشنودی و احساس رضایتمندی از زندگی را بالا ببرد.

خواندن این کتاب، چشمانداز نوینی ارائه می‌دهد که سودمندی‌های آن در تمام جامعه منتشر خواهد شد. از آنجایی که دوره‌های آموزش رسمی «تئوری انتخاب و واقعیت درمانی» در ایران به طور مرتب برگزار می‌شود، وجود یک کتاب مرجع برای آشنایی با مفاهیم بنیادین این تئوری ضروری بود. ترجمه این کتاب در همین راستا و برای آشناسازی عموم به ویژه، معلمان، والدین، مدیران و همسران انجام گرفته است.