جاناتان برت پسر شاهزاده برت و اما كلارك نوه دخترى نخست‏ وزير انگليس هربرت اسكويس، تنها دو تن از چهارده هزار انگليسي‏ اند كه به اسلام گرويده‏ اند.

در اولين تحقيق جدى كه روى اين موضوع كه توسط روزنامه‏ ى «ساندى تايمز» در فوريه گذشته انجام گرفت، مشخص شد عده ‏اى از مشهورترين مالكان و شخصيت‏هاى مهم و افرادى از خانواده‏ هاى ثروتمند انگليسى پس از اين كه از ارزش‏هاى غربى زده شده بودند، به اسلام گرويده‏ اند. مطالعه جديد درباره‏ ي يحيى برت «جانات برت سابق»، فرزند لرد برت رييس سابق شبكه‏ ى بي. بي. سي در انگلستان اولين اطلاعات قابل اعتماد از ورود مسيحيان به دين اسلام را به دست مي ‏دهد. آمارها نشانگر آن است كه تا كنون 14200 نفر از سفيدپوستان انگليس مسلمان شده‏ اند.

يحيى مي‏ گويد: ابتدا بايد شخصيت‏هاى روحانى درباره‏ ى اسلام صحبت كنند تا بتوانيم آن را بپذيريم و همچنين بايد كساني باشند كه بتوانند به طور كامل يك زبان بيگانه را به زبان محلي ما ترجمه كنند. وى اضافه مي‏ كند: تصاويرى كه توسط جنبش‏هاى سياسى اسلام عرضه مي‏ شوند، سيماي جذابى ندارند. اما آنچه مرا به اسلام آوردن تشويق كرد، ژرف‏نگري، تعادل و منطقى بود كه در اين دين و شيوه‏ي زندگى مسلمانان ديده مي‏ شد.

در همين زمان، متوجه شديم كه اما كلارك، نوه‏ى دخترى بزرگ نخست‏ وزير سابق انگليس نيز به اسلام گرويده است. كلارك نوه‏ى هربرت اسكويس يعنى همان كسى است كه انگليس را وارد جنگ جهانى اول كرد.

شواهد نشان مي‏ دهند كه اسلام به طور رسمي، پذيرشى عام از سوى همگان پيدا كرده است. حتي اين مسئله در قلب دستگاه حكومتى نيز ديده مي ‏شود. ملكه‏ى انگليس به تازگى ترتيبى داده تا كارمندان مسلمان كاخ بوكينگ‏هام به مرخصى بروند و در نماز جمعه مساجد شركت كنند. گروهى ديگر از اين افراد از طريق دوستان خود با اسلام آشنا شده و به آن گرويده‏اند.

كريستين بيكر كه زمانى با شخصى به نام عمران خان دوست بوده، ادعا مي‏ كند كه از طريق دوست خود با مذهب آشنا شده اما پس از اين كه از هم جدا شده‏اند به اسلام گرويده است.

او مي‏ گويد: عمران دانه ‏هاى اين تغيير را پاشيد، اما هنگامى كه رابطه ‏ى ما قطع شدخود دين، نيرويي براى حركت به او داد. او همچنين اضافه مي‏ كند: كسانى كه ايمان مي‏ آوردند، بايد تبعيض را هم از جانب كساني كه مسلمان به دنيا آمده ‏اند و هم از طرف كسانى كه مسلمان نيستند، تحمل كنند.

منابع: :   http://www.hawzah.net