کرامات :دختر لال

کرامات : شفای سرطانی

کرامات: شربتی شفابخش

کرامات : نزول رحمت الهي

کرامات :آزاد شدن اسير جنگي 

کرامات :عطاي مخارج ميهماني 

کرامات :شفای طلبه جوان نخجوانی

کرامات : حضرت معصومه حواله امام هشتم

گستره ی عنایت بی بی حضرت معصومه(س)

کرامات :جلال و جبروت فاطمه زهرا (علیها السلام)

ماجرای شفای مرد مسیحی و تذکر حضرت معصومه(علیها السلام)