يکي از خاور شناسان نامدار آلماني کارل برو کلمن Karl Brockelmann است .

برو کلمن در سال 1868ميلادي در شهر رشتوک ( در کنار درياي بالتيک ) زاده شد و تحصيلاتي ابتدايي و متوسطه را در آنجا گذرانيد .

در دوره دبيرستان با زبان عبري و انگليسي و فرانسه آشنايي پيدا کرد و در سال 1886 يعني در هيجده سالگي به دانشگاه رشتوک راه يافت و در آنجا به فراگرفتن زبانهاي عربي و حبشي پرداخت .

در سال 1888 به دانشگاه اشتراسبورک منتقل شد تا نزد اساتيد برجسته اي هم چون تئودور نولدکه Noldeke  که نامورترين خاور شناس آن روزگار بود به تحصيل پردازد .

در سال 1890نولدکه پيشنهاد کرد که دانشجويان درباره ي پيوند تاريخ ابن اثير و تاريخ طبري به پژوهش روي آورند و براي کسي که بهترين رساله را دراين موضوع تهيه کند جايزه اي مقرّر داشت که برو کلمن به دريافت آن موفّق شد .

در سال 1893 ( پس از آنکه بروکلمن دکتراي خود را گرفت) وي را به عنوان استاد زبانهاي شرقي در دانشگاه بروتسلاو  برگزيدند.

در سال 1895 به لندن مسافرت کرد تا بخشي از کتاب طبقات ابن سعد را نسخه برداري کند و در همان روزگار به استانبول نيز سفر کرد تا در کتابخانه هاي آنجا به کتب خطّي دست يابد .

در سالهاي بعد نزد استادي از اهالي مراکش به تکميل زبان عربي همّت گمارد .

از سال 1900 تا 1903 استاد بدون کرسي دانشگاه بروکسل بود و در اين سال به دانشگاه کونيگسبرگ منتقل شد و در آنجا به عنوان استاد صاحب کرسي به تدريس زبانهاي شرقي پرداخت .

در سال 1909 از بروکلمن براي درس دادن به دانشگاه هالّه دعوت کردند و مدّت 12 سال در آنجا به کار تدريس اشتغال داشت .

در سال 1922 به سوي برلين عزيمت کرد و در آنجا مؤسّسه اي براي خاورشناسي بنيان نهاد و ضمناً در دانشگاه برلين به تدريس مشغول بود .

آنگاه به برتسلا و بازگشت و در سال 1935 باز نشسته شد .

در سال 1946 رياست کتابخانه « جمعيّت آلماني خاور شناسان » را به عهده گرفت و سالهاي آخر عمرش را در شهر هالّه گذرانيد و سرانجام در سال 1956 در گذشت .

آنچه در زندگي اين خاورشناس آلماني براي ما شرقيان گيرايي دارد ، تلاشي است که به وي براي آشنايي با کتب خطّي در ديار مسلمانان از خود نشان داده و مسافرتهايي است که به استانبول و ديگر سرزمينهاي اسلامي کرده تا از نزديک با کيش و آداب و زبان و فرهنگ مسلمانان آشنا شود .