۱ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله):

«المهدی منا اهل البیت، یصلحه الله فی لیله ».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند:

«مهدی از ما اهل بیت است خداوند امر او را در یک شب اصلاح خواهد فرمود».

۲ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) یقول:

«المهدی من عترتی، من ولد فاطمه »

رسول الله (صلی الله علیه و آله) فرمودند:

«مهدی (علیه السلام) از سلاله من است، از فرزندان فاطمه (سلام الله علیه)»

۳ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«نحن سبعه ولد عبد المطلب ساده اهل الجنه: انا، و حمزه و علی و جعفر و الحسن و الحسین و المهدی »

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«ما هفت نفر از فرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشت هستیم: من و حمزه و علی و جعفر و حسن و حسین و مهدی ».

۴ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«لو لم بیق من الدنیا الا یوم لطول الله ذلک الیوم حتی یلی المهدی »

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند خداوند آن روز را آن قدر طولانی می کند که مهدی (علیه السلام) در پی آید».

۵ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«امنا المهدی ام من غیرنا یا رسول الله؟» قال:«بل منا بنا یختم الله کما بنا فتح و بنا یستنقذون من الشرک و بنا یؤلف الله بین قلوبهم بعد عداوه الشرک ».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«بلکه از ماست خداوند هم چنان که به ما آغاز فرمود به ما هم ختم خواهد کرد به وسیله ماست که مردم از شرک نجات می یابند به وسیله ماست که خداوند بین دلهای مردم الفت و پیوند ایجاد می کند بعد از آنکه دشمنی حاصله از شرک بینشان جدایی افتاده باشد.»

۶ – قال علی (علیه السلام)

«قلت: یا رسول الله امنا آل محمد المهدی، ام من غیرنا؟» فقال: «لا بل منا یختم الله به الدین کما فتح بنا ینقذون من الفتنه کما انقذوا من الشرک و بنا یؤلف الله بین قلوبهم و بنا یصبحون بعد عداوه الفتنه اخوانا فی دینهم ».

حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) فرمودند:

«گفتم: ای رسول خدا آیا مهدی (علیه السلام) از بین ما آل محمد (صلی الله علیه و آله) است یا از بین غیر ما؟ فرمود: « نه، بلکه از بین ماست خداوند دین را هم چنان که گشود به وجود او ختم خواهد کرد مردم به وسیله ما از فتنه نجات می یابند چنانکه از شرک نجات یافتند و به وسیله ماست که خداوند بین دل های مردم الفت و پیوند ایجاد می کند و به وسیله ماست که مردم بعد از دشمنی برخاسته از فتنه بایکدیگر برادر شدند».

۷ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«لتملان الارض ظلما و عدوانا ثم لیخرجن رجل من اهل بیتی حتی یملاها قسطا و عدلا کما ملئت عدوانا و ظلما».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«زمین پر از ستم و دشمنی می شود وبه درستی مردی از اهل بیت من قیام خواهد کرد تا زمین را از عدل و داد پر کند چنانکه پر از دشمنی و ستم شده باشد.»

۸ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«یخرج رجل من اهل بیتی، یواطی اسمه اسمی و خلقه خلقی، یملاها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا»

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«مردی از اهل بیت من قیام خواهد کرد اسمش همانند اسم من و اخلاقش همانند اخلاق من است او زمین را پر از عدل و داد کند چنان که پر از ظلم و جور شده باشد».

۹ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«و یح هذه الامه من ملوک جبابره، یقتلون و یخیفون المطیعین الا من اظهر طاعتهم؛ فالمؤمن التقی لیصانعهم بلسانه و یفر منهم بقلبه و جنانه فاذا اراد الله تعالی ان یعید الاسلام عزیزا قصم کل جبار عنید و هو القادر علی ما یشاء ان یصلح امه بعد فسادها. یا حذیفه! لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول الله ذلک الیوم حتی یملک من اهل بیتی رجل تجری الملاحم علی یدیه و یظهر الاسلام لا یخلف وعده و هو سریع الحساب »

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«وای بر این امت از پادشاهان ستمگر مردم را می کشند و اطاعت کنندگان پروردگار را می ترسانند مگر کسی را که فرمانبری و اطاعت از آنان را اظهار کند پس انسان با ایمان و پرهیزگار باید با زبانش با آنان بسازد اما در قلب و با جوارحش از آنان بگریزد پس اگر خدای بزرگ بخواهد اسلام را عزیز گرداند هر ستمگر عناد پیشه ای را در هم خواهد شکست و او بر آنچه بخواهد تواناست و می تواند امت را بعد از تباهی اصلاح فرماید – و حالشان را نیکو گرداند – ای حذیفه: اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد خداوند همان یک روز را آنچنان طولانی خواهد کرد که مردی از اهل بیت من به حکومت رسد به دست او پیشامدهایی عجیب به وقوع می پیونند و خداوند – به دست او – اسلام را پیروز می کند و در وعده هایش خلاف نمی کند و او محاسبه گری سریع است ».

۱۰ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«لو لم یبق من الدنیا الا لیله، لیملک فیها رجل من اهل بیتی »

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«اگر از عمر دنیا جز یک شب باقی نمانده باشد خداوند در همان یک شب مردی از اهل بیت مرا به حکومت خواهد رسانید».

۱۱ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«المهدی رجل من ولدی، لونه لون عربی، و جسمه اسرئیلی علی حده الا یمن خال کانه کوکب دری، یملا الارض عدلا کما ملئت جورا و ظلما یرضی فی خلافته اهل الارض و اهل السماء و الطیر فی الجو».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«مهدی (علیه السلام) مردی از فرزندان من است زنگ رخساره اش رنگ عرب ها و اندامش اندام اسرائیلی هاست (۱) برگونه راستش خالی هست که مانند ستاره ای درخشان است زمین را از عدالت پر می سازد چنان که از ستم و حق کشی پر شده باشد در زمان خلافت و رهبری او زمینیان و آسمانیان و پرندگان فضا راضی و خشنود خواهند بود.»

۱۲ – ان النبی (صلی الله علیه و آله)قال لفاطمه سلام الله علیه :

«یا بنیه: المهدی من ولدک »

همانا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به حضرت فاطمه (س) فرمودند:

«ای دخترک من! مهدی، از فرزندان توست ».

۱۳ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«ابشری یا فاطمه! المهدی منک »

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«ای فاطمه: تو را بشارت باد، که مهدی (علیه السلام) از نسل تواست.»

۱۴ – ان النبی (صلی الله علیه و آله)قال لفاطمه سلام الله علیه:

«والذی بعثنی بالحق، منهما – یعنی الحسن و الحسین – مهدیّ هذه الامه. اذا صارت الدنیا هرجا و مرجا و تظاهرت الفتن و تقطعت السبل و اغار بعضهم علی بعض فلا کبیر یرحم صغیرا و لا صغیر یوقر کبیرا یبعث الله عند ذلک منهما من یفتح حصون الضلاله و قلوبا غفلا؛ یقوم بالدین فی آخر الزمان، کما قمت به فی اول الزمان، و یملا الدنیا عدلا کما ملئت جورا»

همانا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به حضرت فاطمه (س) فرمودند:

«سوگند به آنکه مرا به حقیقت مبعوث گردانید که مهدی این امت از نسل این دو نفر است » – اشاره به حسن (علیه السلام) و حسین (علیه السلام) «زمانی که دنیا آشفته گردد و فتنه ها ظاهر شوند و راه ها کوتاه گردند و برخی مردم بر برخی دیگر هجوم آورند نه بزرگسالان به خردسالان رحم کنند و نه خردسالان به بزرگسالان احترام نهند در آن زمان خداوند از نسل این دو کسی را بر می انگیزد که حصارهای گمراهی را می گشاید و دل های غفلت زده را بیدار می کند و در آخر الزمان دین را به پا می دارد چنانکه من در ابتدا آن را به پا داشتم و دنیا را از عدالت پر می سازد چنانکه از ستم پر شده باشد.»

۱۵ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«المهدی رجل من عترتی یقاتل علی سنتی کما قاتلت انا علی الوحی ».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«مهدی، مردی از خاندان من است. او بر طبق سنت من – با مخالفین – می جنگد، چنانکه من بر طبق وحی الهی می جنگم ».

۱۶ – قال علی (علیه السلام)

«المهدی رجل منا، من ولد فاطمه ».

«مهدی (علیه السلام) مردی از نسل – ما از فرزندان فاطمه (علیه السلام) است ».

۱۷ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«یجی ء فتنه غبراء مظلمه تتبع الفتن بعضها بعضا حتی یخرج رجل من اهل بیتی یقال له المهدی فان ادرکته فاتبعه و کن من المهتدین ».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«فتنه ای سخت، تیره و تاریک فرا می رسد فتنه ها پشت سر هم – بر مردم – وارد می شوند تا اینکه مردی از اهل بیت من قیام کند که «مهدی » خوانده می شود. اگر او را دریافتی پیروش باش، تا از دایت یافتگان باشی.»

۱۸ – محمد بن علی (علیه السلام) قال:

«انا نرجو ما یرجو الناس، و انا نرجو لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول الله ذلک الیوم حتی یکون ما ترجوه هذه الامه؛ و قبل ذلک فتن شر فتنه یمسی الرجل مؤمنا و یصبح کافرا؛ و یصبح مؤمنا و یمسی کافرا فمن ادرک ذلک منکم فلیتق الله و لیکن من احلاس بیته.»

امام محمد بن علی (علیه السلام) فرمودند:«همانا ما به همان چیزی که مردم امید دارند امید بسته ایم. و امیدواریم که اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد خداوند همان یک روز را آنچنان طولانی کند که آنچه را این امت به آن امید بسته اند، تحقق پذیرد و قبل از بدترین فتنه ها پدید می آید، چنانکه شخصی از برخی مردم در شب مومن است و صبح که می شود کافر شده است یا در صبح مومن است و شب که می رسد کافر گردیده است پس اگر کسی از شما به چنین فتنه ای گرفتار شد باید تقوای الهی پیشه کند و باید کناره گزینی و خانه نشینی اختیار کند».

۱۹ – قال عمار یاسر:

«اذا قلت النفس الزکیه، و اخوه تقتل بمکه ضیعه، نادی مناد من السماء: ان امیرکم فلان، وذلک المهدی، الذی یملا الارض حقا و عدلا».

عمار یاسر فرمودند:

«زمانی که نفس زکیه کشته شود و برادرش در مکه به نبردی شدید پردازد ندا دهنده ای از آسمان ندا دهد که امیر و فرمانروای شما فلانی است و او همان مهدی است کسی که زمین را از حقیقت و عدالت آکنده سازد».

۲۰ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«ستکون فتنه لا یهدا منها جانب الا جاش منها جانب حتی ینادی مناد من السماء: ان امیرکم فلان.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«فتنه ای خواهد بود هنوز طرفی از این فتنه آرام نگرفته که طرف دیگری بر می شورد – قسمتی از آن آرامش نیابد مگر آنکه قسمتی دیگر از آن بر می آشوبد – تا آنکه ندا دهنده ای از آسمان ندا در می دهد همانا امیر و فرمان روای شما فلانی است.»

۲۱ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«یخرج المهدی و علی راسه ملک ینادی: ان هذا مهدی فاتبعوه ».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«مهدی قیام می کند در حالی که بالای سر او فرشته ای ندا می دهد این مهدی است از او پیروی کنید».

۲۲ – قال علی (علیه السلام)

«اذ نادی مناد من السماء: ان الحق فی آل محمد فعند ذلک یظهر المهدی علی افواه الناس، و یشربون حبه و لا یکون لهم ذکر غیره ».

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند:

«زمانی که ندا دهنده ای از آسمان ندا می دهد که حق در خاندان محمد (صلی الله علیه و آله) است در آن هنگام نام مهدی بر زبان های مردم آشکار می گردد و محبت او را به دل می گیرند و از غیر او یاد نمی کنند».

۲۳ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«فی المحرم ینادی مناد من السماء: الا ان صفوه الله من [خلقه فلان]، فاسمعوا له اطیعوه فی سنه الصوت المعمعه ».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«در ماه محرم، ندا کننده ای از آسمان ندا می دهد: آگاه باشید که برگزیده خدا – از میان خلایق – فلانی است، پس فرمانش را گوش کنید و از او اطاعت کنید در سالی که جنگ ها و فتنه ها فراوان است و سال صدای آسمانی است ».

۲۴ – قال علی (علیه السلام)

«تختلف ثلاث رایات: رایه بالمغرب و رایه بالجزیره و رایه بالشام تدوم الفتنه بینهم سنه » -ثم ذکر خروج السفیانی و ما یفعله من الظلم والجور ثم ذکر خروج المهدی و مبایعه الناس له بین الرکن و المقام، و قال: «یسیر بالجیوش حتی یسیر بوادی القری فی هدوء و رفق و یلحقه هناک ابن عمه الحسنی فی اثنی عشر الف فارس، فیقول له: یا ابن عم انا احق بهذا الجیش منک انا ابن الحسن و انا المهدی. فیقول له المهدی بل ان المهدی فیقول له الحسنی: هل لک من آیه فابایعک؟ فیومی المهدی الی الطیر فیسقط علی یدیه و یغرس قضیبا فی بقعه من الارض فیخضر و یورق. فیقول له الحسنی: یا ابن عمی هی لک ».

حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند:

سه پرچم به مخالفت با یکدیگر برافراشته شود پرچمی در «مغرب » و پرچمی در «عربستان » و پرچمی در «شام » فتنه و جنگ بین آنها یک سال طول می کشد» سپس از قیام سفیانی و ظلم و ستمی که بر مردم روا می دارد یاد کرد و پس از آن از ظهور و قیام حضرت مهدی (علیه السلام) و بیعت کردن مردم با او در بین رکن و مقام یاد نمود- و فرمود «لشکریان خویش را حرکت می دهد تا در کمال آرامش به «وادی القری » می رسند در آنجا پسر عمویش(۲) «سید حسنی » همراه با دوازده هزار سوار به او می رسد و می گوید ای پسر عمو من به فرماندهی این لشکر سزاوارتر از تو هستم زیرا من فرزند امام حسن هستم و مهدی من هستم حضرت مهدی به او می فرماید بلکه من «مهدی » هستم. حسنی می گوید آیا تو را نشانه و معجزه ای هست تا با تو بیعت کنم؟ پس حضرت مهدی (علیه السلام) به پرنده ای اشاره می نماید و پرنده در دستهایش قرار می گیرد و نی خشکی را می گیرد و در زمین می کارد، بلافاصله – سبز می شود و برگ می دهد آن زمان «سید حسنی » به او عرض می کند این پسر عموی من این مقام سزاوار توست.»

۲۵ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«یکون عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفتن رجل یقال له المهدی یکون عطاؤه حثیا».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«هنگامی که آخر الزمان شود – و یاس و نامیدی رخ نماید – و فتنه ها ظاهر شود، مردی خواهد بود که مهدی نامیده می شود و بخشش و عطایایش ریزان و سرشار است.»

۲۶ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«یکون عند انقطاع من الزمان لیبعثن الله من عترتی رجلا افرق الثنایا، اجلی الجبهه، یملا الارض عدلا یفیض المال فیضا».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«هنگامی که آخر الزمان شود – یاس و نا امیدی و قحطی رخ نماید – به تحقیق خداوند مردی از خاندان مرا بر خواهد انگیخت دندان های پیشین فاصله دار و جبینش گشاده است. زمین را از عدالت پر می سازد و مال فراوان می بخشد.»

۲۷ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«یکون فی آخر الزمان خلیفه یقسم المال و لا یعده ».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«در آخر الزمان خلیفه ای خواهد بود که مال را بدون اینکه بشمارد تقسیم می کند».

۲۸ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«و جبرئیل علی مقدمته و میکائیل علی ساقته، یفرح به اهل السماء و الارض و الطیر والوحش و الحیتان فی البحر».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«جبرئیل در راس پیشاهنگان لشگر و میکائیل در راس دنباله داران لشگر او قرار دارند آسمانیان و زمینیان و پرندگان و حیوانات وحشی و ماهیان دریا همگی به ظهور او شاد می شوند.»

۲۹ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«بشراکم بالمهدی، رجل من قریش من امتی علی اختلاف من الناس و زلازل، فیملا الارض قسطاو عدلا کما ملئت جورا و ظلما و یرضی عن ساکن السماء و ساکن الارض و یقسم المال صحاحا بالسویه بین الناس و یملا قلوب امه محمد غنی و یسعهم عدله حتی انه یامر منادیا فینادی من له حاجه؟ فما یاتیه احد الا رجل واحد، یاتیه یساله فیقول: ائت السادن، یعطیک. فیاتیه فیقول: انا رسول المهدی الیک لتعطینی مالا فیقول احث فیحثی فلا یسطیع ان یحمله فیلقی حتی یکون قدر ما یستطیع ان یحمله فیخرج به و یندم فیقول انا کنت اجشع امه محمد نفسا کلهم دعی الی هذا المال فترکه غیری فیرده علیه فیقول انا لا نقبل شیئا اعطیناه فیلبث فی ذلک ستا او سبعا او تسع سنین و لا خیر فی الحیاه بعده.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«شما را به مهدی بشارت باد مردی از قریش، از بین امت من، در زمانی که مردم با هم به مخالفت و ستیز بر می خیزند و زلزله ها روی می دهد؛ او زمین را از عدالت و برابری پر می سازد چنانکه از ظلم و جور پر شده باشد آسمانیان ساکنان زمین از او راضی و خشنود می شوند او مال را به درستی و برابری بین مردم تقسیم می کند و دل های امت محمد (صلی الله علیه و آله) را از بی نیازی می آکند و عدالت او همگان را شامل می شود تا آنجا که فرمان می دهد ندا دهنده ای ندا در دهد کیست که نیازی داشته باشد؟ پس هیچکس جز یک مرد به نزد او نمی آید مرد نزد او می آید و درخواست می کند می فرماید به نزد نگهبان پرده دار برو به تو [نیازت را] می دهد به نزد او می رود و می گوید من فرستاده مهدی هستم نزدت آمده ام که مالی به من عطا کنی پس می گوید: بریز آن قدر ازمال به دامنش می ریزد که نمی تواند آن را حمل کندپس مال را بیرون می برد در حالی که پشیمان است و می گوید من طمع کارترین و حریص ترین فرد از امت محمد (صلی الله علیه و آله) بودم همه آنان به این مال فرا خوانده شدند اما جز من کسی آن را قبول نکرد پس باز می گردد و پول ها را به نگهبان پس می دهد او می گوید ما چیزی را که به کسی بخشیدیم باز پس نمی گیریم پس آن حضرت در چنان حکومتی شش یا هفت یا نه سال درنگ می کند و بعد از او خیری در زندگانی نیست.»

۳۰ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«المهدی منا، اجلی الجبهه، اقنی الانف ».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«مهدی از نسل ماست گشاده پیشانی است و وسط بینی او قدری بر آمده است ».

۳۱ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«ستکون بعدی فتن؛ منها فتنه الاحلاس یکون فیها حرب و هرب ثم بعدها فتنه اشد منها ثم تکون فتنه. کلما قیل انقطعت تمادت حتی لا یبقی بیت الا دخلته و لا مسلم الا ملته حتی یخرج رجل من عترتی.»

۳۱ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«پس از من فتنه هایی رخ خواهد داد. یکی از آن فتنه ها فتنه تنگدستی و بیچارگی و خانه نشینی خواهد بود در آن فتنه، جنگ و گریزها به وقوع می پیوندند و بعد از آن فتنه ای سخت تر و پس از آن فتنه ای دیگر خواهد بود هرچه گفته می شود دیگرفتنه به پایان رسید گسترش بیشتر می یابد تا جائی که هیچ خانه ای نمی ماند مگر آنکه فتنه ای آن را در می گیرد و هیچ مسلمانی نیست مگر آن که فتنه ها او را دلزده و دلتنگ ساخته باشد تا این که مردی از خاندان من قیام کند.»

۳۲ – قال علی (علیه السلام)

«لا یخرج المهدی حتی یقتل ثلث، و یموت ثلث، و یبقی ثلث ».

حضرت علی (علیه السلام) فرمود:

«مهدی قیام نخواهد کرد تا زمانی که یک سوم مردم کشته شوند یک سوم دیگر بمیرند و – تنها – یک سوم آنها باقی بمانند».

۳۳ – اخرج ابن ابی شیبه عن مجاهد، قال: حدثنی فلان – رجل من اصحاب النبی (صلی الله علیه و آله) :

«ان المهدی لا یخرج حتی تقتل النفس الزکیه فاذا قتلت النفس الزکیه غضب علیهم من فی السماء ومن فی الارض؛ فاتی الناس، فزفوه کما تزف العروس الی زوجه لیله عرسها و هو یملا الارض قسطا و عدلا و تخرج الاض نباتها و تمطر السماء مطرها و تنعم امتی فی ولایته نعمه لم تنعمها قط ».

ابن ابی شیبه از مجاهد نقل کرده است که گفت: فلانی – مردی از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله) برایم روایت کرد که:

«همانا مهدی (علیه السلام) قیام نخواهد کرد تا آن زمان که «نفس زکیه » کشته شود وقتی «نفس زکیه » کشته شد هرکس در آسمان و هر کس در زمین است بر کشندگان او خشمگین می شوند پس مردم می آیند و شادمانه گرداگردش می چرند. چنانکه در شب عروسی شادمانه گرد عروس می چرخند. و مهدی (علیه السلام) زمین را از عدل و داد پر می کند و امت من در زمان ولایت و حکومت او از چنان نعمتی برخوردار می شوند که هرگز در گذشته از آن بهره مند نبوده اند».

۳۴ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«یلتفت المهدی و قد نزل عیسی بن مریم کانما یقطر من شعره الماء فیقول المهدی: تقدم، صل بالناس. فیقول عیسی: انما اقیمت الصلاه لک فیصلی خلف رجل من ولدی ».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «مهدی (علیه السلام) متوجه می شود که عیسی بن مریم نازل شده است و چنان است که گویا از موهایش آب می چکد مهدی (علیه السلام) به او می فرماید: بفرما، پیش برو و با این مردم نماز بگزار. عیسی گوید: این نماز برای اقتدای به تو بپا داشته شده پس پشت سر ذ که مردی از فرزندان من است نماز می خواند.»

۳۵ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«یبایع الرجل بین الرکن و المقام عده اهل بدر فیاتیه عصائب اهل العراق و ابدال اهل الشام فیغزوه جیش من اهل الشام حتی انتهوا بالبیداء خسف بهم.»

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«عده ای به تعداد لشکریان بدر با آن مرد – مهدی (علیه السلام) – بین رکن و مقام کعبه بیعت می کنند پس جمعی از بزرگان اهل عراق و صالحین اهل شام به یاری او می آیند پس لشگری از اهل شام با او و یارانش می جنگند تا به منطقه ای به نام «بیداء» می رسند زمین آنان را (لشکر شام)را در خود فرو می برد».

۳۶ – قال امیرالمؤمنین علی (علیه السلام):

«ذلک یخرج فی آخر الزمان و اذا قیل للرجل الله الله قیل؛ فیجمع الله له قوما قزع کقزع السحاب یؤلف بین قلوبهم لا یستوحشون علی احد و لا یفرحون لاحد دخل فیهم علی عده اصحاب بدر لم یسبقهم الاولون و لا یدرکهم الاخرون و علی عدد اصحاب طالوت الذین جاوزوا النهر معه ».

حضرت امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرمودند:

«هیهات، چقدر دور است!» سپس با دستش نه عدد شمرد (۳) وبعد فرمود:«او در آخر الزمان ظهور خواهد کرد و در زمانی که درباره اش گفته شود خدا را، خدا را، که او کشته شده است  (۴) پس خداوند برای او، از جای جای زمین گروهی را که همچون قطعه های ابر پراکنده اند گرد هم می آورد و بین دلهایشان الفت و پیوند ایجاد می کند به گونه ای که از هیچکس نمی هراسند و به هیچ کس شادمان نمی شوند به تعداد اصحاب بدر در این گروه وارد می شوند کسانی که پیشینیان بر آنان سبقت نگرفته و پسینیان توفیق درک و وصول به آنان را نمی یابند وآنان به تعداد اصحاب «طالوت »اند که با او از «نهر» گذشتند.»

۳۷ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه ».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«مردمی از مشرق زمین قیام می نمایند و برای سلطنت و حکومت حضرت مهدی زمینه سازی می کنند.»

۳۸ – قال امیرالمؤمنین علی (علیه السلام):

«ویحا للطالقان فان لله بها کنوز لیست من ذهب و لا فضه و لکن بها رجال عرفوا الله حق معرفته و هم انصار المهدی فی آخر الزمان ».

حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) فرمودند:

«آه از طالقان – رحمت باد بر طالقان – خد را در آن شهر گنجینه هایی است از طلا و نقره نیستند بلکه در آن مردانی هستند که خدا را به حقیقت معرفت شناخته اند و آنان در آخر الزمان یاوران مهدی (علیه السلام) خواهند بود».

۳۹ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«منا الذی یصلی عیسی بن مریم خلفه »

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«از نسل ماست آنکسی که عیسی بن مریم پشت سر او نماز می خواند.»

۴۰ – قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم):

«من کذب بالدجال فقد کفر و من کذب بالمهدی فقد کفر».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:

«کسی که «دجال » را تکذیب کند کافر شده و کسی که «مهدی (علیه السلام)» را تکذیب کند کافر شده است.»

پی نوشت ها:

(۱) (یعنی از نظر جثه و طول قامت مثل آنهاست)

(۲) از اینکه در این روایت چند مورد تصریح شده است که سید حسنی – که از نسل امام حسن (علیه السلام) است – حضرت مهدی (علیه السلام) را به عنوان پسر عمو خطاب می کند، می توان استفاده کرد که قائم آل محمد (علیه السلام) از نسل امام حسین (علیه السلام) می باشد، چنانکه عقیده همه علمای شیعه وبسیاری از بزرگان اهل سنت است و در کتاب های مختلف ازجمله منتخب الاثر مجموعه ای از روایات اهل تسنن و تشیع در این باره نقل شده است.

(۳) درباره اینکه این نه بار باز و بسته کردن دست یا شمردن نه عدد با دست (عقده بیده تسعا) چه مفهومی دارد گفته شده است که حضرت علی (علیه السلام) به این وسیله خواستند اشاره ای داشته باشند به اینکه تعداد امامان معصوم از نسل حسین (علیه السلام) نه نفر است که نهمین آنان مهدی (علیه السلام) است ازاین رو وقتی به نهمین شماره رسیدند فرمودند «ذلک یخرج فی آخر الزمان ».

(۴) عبارت متن کتاب عبارتست از «الله الله قیل » یعنی خدا را، خدا را، گفته شده است لکن ظاهر اینست که عبارت صحیح به اینگونه باشد «الله الله قتل ».

یعنی خدا را خدا را او کشته شده است با این همه در کشف الاستار به گونه ای دیگر آمده است: «اذا قال الرجل الله تعالی قتل » یعنی مردی گوید که خدا او را کشته است.

و افزوده است که حافظ ابو عبدالله حاکم در کتاب مستدرک خود آن را نقل کرده و گفته است که این حدیث بر مبنای بخاری و مسلم صحیح شمرده می شود اگر چه خود آن دو ذکری از آن ندارند.

منبع : کتاب امامت و مهدویت قسمت سوم صفحه ۳۰ ؛ حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی