تصورى که کودکان از خود دارند، چگونگى برخورد آنان را با دنیاى پیرامونشان شکل مى‌دهد. یکى از بزرگترین تفاوت‌هاى افراد موفق و ناموفق، این است که انسان‌هاى موفق، به خود اعتماد دارند و خود را شایسته ى آن مى‌دانند که در زمره ى آدم‌هاى موفق قرار گیرند.

کمک کردن به کودکان براى این که خود را دوست داشته و تصورى مثبت از خویش داشته باشند، یکى از بزرگترین موهبت‌هایى است که هر مادر یا پدرى مى‌تواند به فرزند خویش پیشکش کند. عزت نفس کامل، کلید رمز زندگى موفقیت آمیز است.

هیچ پدر یا مادرى کامل نیست. اما والدین در هر خانواده‌اى ـ با هر نوع ویژگى که داشته باشند ـ مى‌توانند راه‌هایى را بیاموزند که به فرزندانشان کمک کنند خود را بپذیرند و محترم بدانند. باور کنند که افرادى لایق و باکفایتند و هم چون دیگران، توان لازم براى رویارویى با ناملایمات زندگى را دارند.

ضعف عزت نفس، زاییده ى خود کودکان نیست. بلکه بزرگترها و عموما مادران و پدران، مسبب این موضوع هستند. از این رو ما مادران و پدران که مهم ترین تاثیر را بر زندگى فرزندانمان مى‌گذاریم وظیفه داریم به آنان کمک کنیم تا طعم موفقیت را بچشند مرتکب خطا شوند بى‌آن که احساس شرم کنند و از وجود خود احساس غرور و سربلندى کنند. این امر زمانى به حقیقت مى‌پیوندد که به فرزندانمان نشان دهیم که آنان مهم بى‌همتا و داراى ویژگى‌هاى خاص و منحصر به فردند و از شایستگى و توان کامیابى در تحصیل و زندگى برخوردارند.

تربیت درست کودکان تا حد زیادى در گرو انجام دادن بسیارى کارهاى درست و کوچک است. هر پدر و مادرى مى‌تواند بسیارى کارهاى درست و مناسب انجام دهد تا در فرزندش احساس «خود ارزشمندى» به وجود آورد. شما مى‌توانید از طریق مراقبت گوش دادن ستودن قوت قلب بخشیدن دلگرم کردن و جدى گرفتن فرزند خود به او عزت نفس ببخشید و انسانى کامیاب از وى بسازید. پیشنهادهایى که در پى مى‌آیند شما را به جاده ى منتهى به این مقصود رهنمون مى‌کند.

روش‌هاى عملى براى تقویت عزت نفس فرزندان

 ۱ ـ نخستین گام را براى تقویت عزت نفس فرزندتان هم اکنون بردارید:

اسمى نامناسب براى فرزند خود انتخاب نکنید که یک عمر، مایه ى ناراحتى و سرافکندگى شود.

۲ ـ هر روز فرزند خود را در آغوش بگیرید.

۳ ـ همواره خوبى‌ها نقاط قوت و ویژگى‌هاى مثبت را در فرزند خود جست وجو کنید.

۴ ـ به حرف و درد دل‌هاى فرزند خود خوب گوش دهید. حرف او را قطع یا جمله‌هایش را کامل نکنید. به همه ى حرف‌هاى او و احساسى که در آن‌ها نهفته است توجه کنید.

۵ ـ وقتى فرزندتان نیاز به آرامش دارد نگران نباشید که موهایتان آشفته یا لباس هایتان چروک شود. اهمیت قائل شدن براى فرزندتان سبب مى‌شود تا بتوانید رابطه‌اى صمیمانه و عاطفى با او برقرار کنید. این یکى از پایه‌هاى تقویت عزت نفس فرزند شماست.

۶ ـ به خواب‌هاى آشفته فرزندتان ـ که براى شما بازگو مى‌کند خوب گوش بدهید.

۷ ـ براى اسباب بازى‌هاى مورد علاقه ى فرزندتان ارزش قائل شوید.

۸ ـ همواره به فرزند خود فرصت دیگرى بدهید تا خطا و اشتباهش را اصلاح کند.

۹ ـ وقتى فرزندتان خردسال است هر کارى دارید کنار بگذارید هر شب او را به رختخوابش برده و برایش قصه بگویید.

۱۰ ـ هنگام بازى کردن با فرزند خود او را درنظر بگیرید و به حرفش گوش بدهید تا دریابید که نظرش درباره ى خودش و شما چیست.

۱۱ ـ موفقیت‌هاى فرزند خود راـ هر چند کوچک و ناچیز ـ بستایید.

۱۲ ـ عادت نکنید که فرزند خود را با فرزند دیگران مقایسه کنید.

۱۳ ـ تا آن جا که ممکن است شرایطى پیش نیاورید که به فرزندتان بگویید: «اگر نکنى واى به حالت !»

۱۴ ـ برخى کتاب‌هاى مورد علاقه ى شما ممکن است براى فرزندتان جالب و قابل فهم باشد آن را براى او بازخوانى کنید.

۱۵ ـ اجازه دهید فرزند شما کودک نوزادتان را کمى بغل کرده او را ناز و نوازش کند.

۱۶ ـ اگر هنوز فرزند خردسال شما خودش را خیس مى‌کند و قادر به استفاده از دستشویى نیست کارى نکنید که او احساس کند بچه ى بدى است.

۱۷ ـ برخى اوقات پاى تلویزیون بنشینید و برنامه‌هاى مورد علاقه ى او را همراه کودکتان تماشا کنید.

۱۸ ـ وقتى براى فرزندتان قصه یا افسانه‌اى تعریف مى‌کنید که آن را دوست دارد بکوشید نام فرزند خود را روى شخصیت‌هاى مثبت یا قهرمان آن قصه یا افسانه بگذارید.

۱۹ ـ به فرزندتان نگویید: «تو دیگر بزرگ شده‌اى نباید بچگى کنى».

۲۰ ـ فرزندتان را وادار به کارهایى نکنید که از آن‌ها هراس دارد.

۲۱ ـ وقتى فرزندتان با شما صحبت مى‌کند حتما پاسخش را بدهید یکى از ارزشمندترین هدیه‌ها این است که وقت خود را در اختیار او بگذارید. نادیده گرفتن حرف‌ها و درد دل‌هاى فرزندتان سبب مى‌شود که او احساس کند فرد بى‌ارزش و بى‌مقدار است.

۲۲ ـ افراد را از سر اجبار مجبور به انجام کارى نکنید.

۲۳ ـ به فرزندتان یاد دهید بعد از خوردن غذا شکرگزار نعمت‌هاى خداوند باشد.

۲۴ ـ با کمک فرزندتان دانه‌اى بکارید یا گیاهى برویانید.

۲۵ ـ در اواخر زمستان با فرزندتان نخستین نشانه‌هاى بهار را جست و جو کنید. (برانگیختن حس کنجکاوى فرزندتان براى درک شگفتى‌هاى طبیعت)

۲۶ ـ وقتى در سفر هستید به فرزندتان تلفن کنید و بگویید دلتان برایش تنگ شده است.

۲۷ ـ همواره این بینش را به فرزندتان القا کنید «مى دانم که تو از عهده ى انجام دادن آن برمى آیى.»

۲۸ ـ هرگاه خطایى از شما سر زد از فرزندتان عذرخواهى کنید.

۲۹ ـ به این نکته ى مهم توجه کنید که چگونگى رفتار والدین با یکدیگر به اندازه ى نحوه ى رفتار آنان با فرزندشان اهمیت دارد.

۳۰ ـ با دادن مسئولیت کارهاى عادى روزانه به فرزند خود او را فردى مسئولیت پذیر بار آورید. (مثل آب دادن به گلدان)

۳۱ ـ همراه فرزندتان دعا و نیایش کنید.

۳۲ ـ اگر فرزندتان گوشه‌گیر و خجالتى است و در جمع احساس راحت بودن نمى‌کند در حضور دیگران برایش احترام قائل شوید و در خلوت در آغوشش بگیرید.

۳۳ ـ به یاد داشته باشید هیچ بچه‌اى نباید با احساس زیادى بودن و سر بار بودن زندگى کند.

۳۴ ـ در حضور فرزندتان از موفقیت‌هاى او براى دیگران تعریف کنید.

۳۵ ـ به فرزندتان یاد بدهید که با ادب و با نزاکت باشد. ادب و نزاکت سبب مى‌شود که او در اجتماع عزت نفس بیشترى داشته باشد.

۳۶ ـ نگذارید فرزندتان به بازى‌هاى ویدئویى یا رایانه‌اى خشونت آمیز رو آورد.

۳۷ ـ اگر قرار است اتفاق مهمى (چه خوب چه بد) در خانواده رخ دهد صبر نکنید تا آخرین دقیقه خبر آن را به فرزندتان بدهید. اگر جز این باشد او احساس مى‌کند که وجودش در خانواده اهمیتى ندارد.

۳۸ ـ از به کار بردن کلمه‌ها و عبارت‌هاى توهین آمیز (مانند: گوساله !) یا (تو به هیچ دردى نمى‌خورى!) خطاب به فرزندتان جدا خوددارى کنید.

۳۹ ـ تا آن جا که امکان دارد در مسائل و مشکلات مربوط به روابط خواهرها و برادرها دخالت نکنید. معمولا خود آنان مسائل شان را بهتر حل مى‌کنند.

۴۰ ـ حریم خصوصى و امور شخصى فرزند خود را محترم شمارید.

۴۱ ـ در روز جشن نیکوکارى یا جشن عاطفه‌ها همراه فرزندتان براى کمک بروید.

۴۲ ـ به فرزندتان کمک کنید تا از تغییرات جسمى‌اى که در دوران نوجوانى و جوانى در او ایجاد مى‌شود آگاه باشد.

۴۳ ـ مراقب باشید که استفاده از رایانه بخش عمده‌اى از وقت و زندگى فرزند جوانتان را نگیرد تا او را از داشتن زندگى فعال و اجتماعى بازدارد. و به فردى منزوى و محروم از حضور در جمع همسالان تبدیل کند.

۴۴ ـ در پایان هر سال همراه با فرزندتان کامیابى‌ها و دستاوردهاى فردى و خانوادگى دوازده ماه گذشته را مرور و ارزیابى کنید.

۴۵ ـ سعى نکنید در رفتار بینش یا لباس پوشیدن فرزند جوانتان الگویش شما باشید.

۴۶ ـ فرزند خود را با پوشش و سر و وضع مناسب روانه ى مدرسه کنید.

۴۷ ـ به فرزندتان اجازه دهید تا با شما در برنامه ریزى براى بهبود امور جارى خانه و خانواده هم فکرى کنند.

۴۸ ـ به فرزندتان نشان دهید که چگونه وظایف و تکالیف بزرگ را به مراحل یا اجزاى کوچک تر تقسیم کند و آن‌ها را یک به یک (قدم به قدم) انجام دهد تا از دشوارى کار کاسته شود.

۴۹ ـ براى واداشتن فرزندتان به انجام کارى به او رشوه ندهید. این ابزار مناسبى براى ایفاى نقش مادر یا پدر بودن نیست.

۵۰ ـ به اندیشه‌ها ایده‌ها و نظرهاى فرزندتان بى‌اعتنا نباشید و آن‌ها را بى‌اهمیت و ناچیز نشمارید.

منبع: پایگاه باشگاه اندیشه؛ گردآورى فاطمه پوراسماعیل