از تواریخ و اخبار اسلامى و گفته مفسران استفاده مى شود که «حنه» و «اشیاع» دو خواهر بودند که اولى به همسرى «عمران» از شخصیت هاى برجسته بنى اسرائیل در آمد و دومى را «زکریا»(علیه السلام) به همسرى انتخاب کرد.

سال ها گذشت که از همسر «عمران»، «حنه» فرزندى متولد نشد، روزى زیر درختى نشسته بود، پرنده اى را دید که به جوجه هاى خود غذا مى دهد، مشاهده این محبت مادرانه، آتش عشق فرزند را در دل او شعله ور ساخت و از صمیم دل از درگاه خدا تقاضاى فرزندى کرد و چیزى نگذشت که این دعاى خالصانه به هدف اجابت رسید و باردار شد و در روز نهم محرم حضرت مریم(علیها السلام) به دنیا آمد.(۱)

پی نوشت:
۱-تفسیر نمونه، ذیل آیه ۳۵ سوره آل عمران.