استقلال

نوجوانان، نیازمند کمتر شدن وابستگى به والدین هستند. آنان تغییر رویکرد از والدین به همسالان را شروع می‌کنند و یا به نظام‌هاى اعتقادى به منظور کسب استقلال، روى مى‌آورند. این تغییر قوى بوده و ممکن است باعث تمرد شود.

هویت

نوجوانان سعى می‌کنند خودشان را مطرح کنند و آنچه را که می‌خواهند انجام دهند. آنها به سوالاتى نظیر: «من کیستم؟ مى توانم چکاره باشم؟» پاسخ مى دهند. این فرایند، سبب کسب تجربه مى‌شود. نوجوانان‌، نیاز به تکامل نقش هویت جنسى خود دارند تا تصورى مثبت از جسم خویش  و حس اعتماد به نفس و شایستگى را در خویش به وجود آورند.

روابط صمیمانه

نوجوانى، زمان آمادگى در برقرارى روابط صمیمانه است. نوجوانان یاد مى‌گیرند که احساسات خود را بیان کرده و درست بکار گیرند. آنها ظرفیت دوست داشتن و دوست داشته شدن خود را گسترش داده، ارتباط صمیمى دوستانه‌ای  با دیگران برقرار مى‌کنند.

درستى و راستى

نوجوانان بایستى اصولى را براى دسته‌بندی  ارزش‌ها بکار برند و والدین، زیر بنایی را براى این مسئله فراهم نمایند. نوجوانان در زمان تصمیم‌گیرى درباره نوع اعتقادات و چگونگى رفتار خود به منابع بى‌شمارى مثل همسالان و رادیو تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی  مدرسه و غیره دسترسى دارند.

هوش

ظرفیت فکرى نوجوانان، در حال افزایش و تغییر است و علاوه بر تفکر ذاتى و واقعی، معنوى و انتزاعی نیز می‌شود. بسیارى از نوجوانان، توان تفکر ادراکى و فهم منطق و دلایل استنباطى را کسب مى‌کنند.

این افزایش توانایى، مى‌تواند موجب بالا رفتن اعتماد به نفس گردد. برخى از نوجوانان، ارزش زیادى به تئورى‌هاى فکرى خود قائل بوده و به مسایل، از دیدگاه ایده آلیستى مى‌نگرند.

منبع: سایت اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس؛ ترجمه دکتر  ناصر کلانترى