شبهه

وهابی­ها می­ گویند: چرا برای درخواست حوایج به سراغ واسطه می رویم و مستقیم از خداوند طلب حاجت نمی­ کنیم.

پاسخ شبهه

بی­ تردید گردش همه عالم چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع بر اساس اسباب و مسببات است، ما از خورشید نور می­ گیریم، در هنگام تشنگی از آب استفاده می ­نماییم، وقتی مریض می ­شویم از دارو و دکتر استفاده می­ کنیم، خداوند تبارک و تعالی برای هدایت و راهنمایی انسان­ها   انبیا و رسولان خویش را می ­فرستد و با کمی دقت در اطراف خودمان به خوبی در می­ یابیم که هیچ چیزی بدون علت و سبب به وجود نمی­آید،

امام جعفر صادق(ع) فرمود:

«خداوند امتناع دارد که امور عالم را جاری کند مگر از طریق وسائط و اسبابی خداوند برای هر چیز سببی و برای هر سبب حکمتی و برای هر حکمتی دانشی و برای هر دانشی دروازه گویایی قرار داده است.»[۱]

بنابر این اصل واسطه بین خداوند تبارک و تعالی و عالم با توجه به واقعیت ­های موجود و آموزه ­های دین (قرآن، سنت و عقل) پذیرفته شده و هیچ منافاتی با اصل توحید ندارد، آنچه شیعیان در باره انبیاء و اولیای الاهی معتقدند این است کارهای آنان در طول اراده الاهی است و نه در عرض آن، و کثرت­های طولی به وحدت بر می­ گردد. اما مشرکین مکه چنین چیزی را در باره بت ­ها قایل نبودند که در ادامه تبیین خواهد شد.

پی نوشت ها:

[۱] . حبیب الله الهاشمی الخوئی، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، بنیاد فرهنگ امام المهدی ( عج )، ج۱۷، ص ۲۷۲٫