عنوان: هوش عاطفی چیست؟
مولف: کریستین ویلدینگ
مترجم/ محقق: البرز قریب
ناشر: انتشارات معین
سال نشر: ۱۳۹۱
نوبت نشر: اول
محل نشر: تهران

بارها شنیده‌ایم که فلانی، مهره مار دارد، یعنی همه جذب یک شخصیت می‌شوند و دوست دارند با او رابطه داشته باشند یا همه از یکی بدشان می‌آید و هیچ کس دوست ندارد با او رابطه داشته باشد. دلیل این امر چیست؟ چرا عده یی در ایجاد روابط عمومی موفقند و در هر جمع و گروهی که می‌روند، دیگران به ایشان علاقمند می‌شوند، اما برخی دیگر حتی اگر خوش چهره باشند یا پول‌دار و خوش پوش، اصطلاحا «نچسبند» و هیچ کس تمایل ندارد با آنها دوست باشد؟

کریستین ویلدینگ، دلیل را در قدرت یا ضعف هوش عاطفی می‌داند. هوش عاطفی (EI) آن بخش از هوش بشری است که به شناخت عواطف خود و دیگران و یادگیری کنترل این عواطف ارتباط دارد. ویلدینگ در کتاب «هوش عاطفی چیست؟» که اخیرا توسط البرز قریب به فارسی ترجمه شده و به همت انتشارات معین منتشر شده است، به بحث درباره چیستی هوش عاطفی، اهمیت آن و چگونگی رشد و پرورش این هوش می‌پردازد. کتاب به شکل یک خودآموز نگارش یافته است و نویسنده در آن توانایی های هوش عاطفی در محیط کار، در ارتباط با فرزندان، پرورش مهارت های ارتباطی و… را آموزش داده است. کتاب در واقع به انسان یاد می‌دهد که چگونه با دیگران ارتباط برقرار کند و چگونه شخصیتی داشته باشد که خوشایند دیگران باشد و به دیگران انرژی مثبت دهد.

کتاب حاضر، از چهار بخش و دوازده فصل، تشکیل شده که بدین شرح است:

بخش اول درک مفهوم هوش عاطفی:  فصل اول هوش عاطفی در اولین نگاه. فصل دوم چرا هوش عاطفی تا این اندازه مهم است؟

بخش دوم هوش عاطفی و شما، داشتن قابلیت فردی: فصل سوم خود را چگونه می‌بینید؟ فصل چهارم درست فکر کردن. فصل پنجم پرورش ارزش های بنیادی. فصل ششم هوش عاطفی و انعطاف پذیری. فصل هفتم استفاده از هوش عاطفی.

بخش سوم هوش عاطفی و دیگران: فصل هشتم مسئولیت اجتماعی. فصل نهم پرورش مهارت های ارتباطی.

بخش چهارم هوش عاطفی در عمل: فصل دهم هوش عاطفی در محیط کار. فصل یازدهم هوش عاطفی در روابط نزدیک. فصل دوازدهم پرورش هوش عاطفی فرزندان.