میثم تمّار از یاران نیرومند امام علی(علیه السلام) و از افراد برجسته و قویدل بود. ابن زیاد دستور داد او را ده روز قبل از ورود امام حسین(علیه السلام) به کربلا، به دار آویختند و شهید کردند.
او همسر دلاوری داشت که در راه اسلام، بسیار ثابت قدم و استوار بود. از دلاوری‌های او این که:
به دستور ابن زیاد، جنازه های حضرت مسلم و هانی و حنظله بن مرّه را  بدون غسل و کفن، در میدان کناسه کوفه انداخته بودند و کسی جرأت نداشت آنها را بردارد و به خاک بسپارد.
همسر دلاور میثم تمّار، تصمیم گرفت آنها را به خاک بسپارد. هنگامی که پاسی از شب گذشت و چشمها به خواب رفت، این بانو با کمال مخفی‌کاری، جنازه‌ها را به خانه خود منتقل نمود و نصف شب آنها را دور از چشم دژخیمان ابن زیاد، کنار مسجد اعظم کوفه برد و آنها را که در خون پاک خود غلطیده بودند، به خاک سپرد، و هیچکس از این جریان جز همسر هانی بن عروه که همسایه‌اش بود، مطّلع نشد.
هزاران آفرین بر این شیر زن قهرمان که به راستی صلاحیت آن را داشت تا همسر میثم باشد، آری از فردی مانند میثم، انتظار آن هست که همسری این چنین داشته باشد. این است نقش مدیریت شوهری برازنده در رشد و تعالی همسری رشید و مسئول.

(منبع: محمد محمدی اشتهاردی؛ داستان دوستان؛ ج۵ ص۷)