علامه طباطبایی(ره) فرمودند: « … آقای ادیب (نام ایشان آقای شیخ محمد علی ارتقایی ملقب به ادیب العلماء است) که از شاگردان برادر من آقا سید محمد حسن بود و چون روح مرحوم قاضی(ره) را حاضر کرده بود و از رفتار من سؤال کرده بود، فرموده بود: روش او بسیار پسندیده است؛ فقط عیبی که دارد آن است که پدرش از او ناراضی است و می‌گوید: در ثواب تفسیری که نوشته است، مرا سهیم نکرده است!

چون این مطلب را برادرم از تبریز به من نوشت، من با خود گفتم: من برای خودم در این تفسیر ثوابی نمی‌دیدم، تا آن که آن را هدیه به پدرم کنم. خداوندا! اگر تو برای این تفسیر ثوابی مقدر فرموده‌ای، همه آن را به والدین من عنایت کن. و ما همه را به آنها اهداء می کنیم!

پس از یکی دو روز، کاغذ دیگری از برادرم آمد، و در آن نوشته بود که: چون روح مرحوم آقای قاضی(ره) را احضار کرد، مرحوم قاضی فرموده بودند:

اینک پدر از سید محمد حسین راضی شده و به واسطه شرکت در ثواب، بسیار مسرور است. و از این اهداء ثواب هم هیچ کس خبر نداشت!

(منبع: تبیان)