از حضرت امام صادق(علیه السلام) روایت شده که هر کس دو رکعت نماز در مسجد کوفه بجا آورد و در هر رکعت حمد و سوره هاى ناس، فلق، اِخْلاصْ، کافِرُون، نَصر، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الاَْعْلى و قَدر را بخواند و پس از سلام، هر حاجتى که دارداز خداطلب کند، خداوند حاجتش رابرآورده و دعایش را مستجاب مى کند.(۱)

یادآورى:

این نکته حائز اهمّیّت است که زوّار محترم هر گاه وقت کافى براى انجام تمام این اعمال نداشته باشند، مى توانند بخشى از آن را انجام دهند و مهم این است که حال دعا و مناجات و توجّه به معبود را در این مکان مقدّس تحصیل کنند.

  1. امالى طوسى، صفحه ۴۱۵، حدیث ۸۴.