رابطه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در کودکان دختر ۸ – ۱۲ سال عادی، ناشنوا و کاشت حلزون شده

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.