نحوه گفتن تسبیح فاطمه (س )

 امام صادق علیه السلام مى فرماید:
در تسبیح فاطمه علیهاالسلام با تکبیر الله اکبر شروع کرده و سى و چهار مرتبه بگو، پس از آن سى و سه بار تحمید الحمد لله و سپس سى و سه مرتبه تسبیح سبحان الله .