در 170 كيلومتري بغداد و 80 كيلومتري كربلا قرارشهري دارد كه هم اكنون به كوفه متصل شده واز زمان طوفان نوح سرزمين بلندي بوده كه آب آن را فرا نمي گرفته است . اين شهر مركز استان نجف است و ازنظر آب و هوايي نه مانند حجاز در شدت حرارت بوده و نه مانند قسمت هاي شمالي عراق سرد است. براي آن اسامي چندي ذكر شده است از آن جمله طور – ظهر جودي – دار السلام – غري – مشهداميرالمومنين عليه السلام و… كه از همه مشهورتر نجف اشرف است .
طبق روايات، نجف مهبط اولياي خدا ، خانه هجرت انبياي بزرگ الهي و محل قراركشتي نوح عليه السلام بوده و ابراهيم خليل در اين سرزمين مي زيسته است . مولا اميرالمؤمنين علي عليه السلام د ر 21 رمضان سال چهلم هجري در كوفه به شهادت رسيد و شبانه پيكر آن امام مظلوم را   به نجف بردند و در همين مكا ن مقد س دفن كردند  تا خوارج نسبت به بدن مطهر ايشان جسارت نكنند.فضيلت نجف اشرف

حضرت ابراهيم عليه السلام شرافت آنجا را مي دانست و لذا آنجا را مسكن قرار داد و فرمود اينجا مورد توجه اهل بيت مقدس است و از اينجا هفتاد هزار شهيد بي حساب داخل بهشت مي شوند .
در بحارالانوار آمده است كه حضرت علي (ع) نگاهي به وادي بلند پشت كوفه انداخت و فرمود : چقدر منظره ات زيبا وژرفاي درونت پاكيزه و معطر است ، خدايا قبر مرا در اين سرزمين قرار بده . در روايات است كه هيچ مؤمني در شرق و غرب عالم نخواهد مرد مگر آنكه گفته شود روح او به وادي السّلام ملحق گردد و وادي السّلام در ظهر كوفه است .