نام انگشتر امام حسین ـ علیه السّلام ـ چیست؟

پاسخ

پیامبر گرامی اسلام بحکم قرآن در اوج قله اخلاق(۱) قرار دارد و بهترین الگوست.(۲) قرآن اطاعت از پیامبر را اطاعت از خدا می داند(۳) و به ما هم دستور می‌دهد پیامبر را اسوه قرار داده و به دعوت حضرت لبیک بگوییم و به عبارتی سنت پیامبر را شناخته و به آن عمل کنیم.(۴)
فقهای شیعه و عالمان بزرگ مکتب اهل بیت معتقدند روش و منش امامان معصوم با سیره و سنت پیامبر تفاوتی ندارد. بنابراین سنت و سیره امامان همانند سنت پیامبر است و پیروی کردن از امامان معصوم عین پیروی از پیامبر اکرم (ص) است.(۵)
ـ نکته دیگر آن است که اگر معصومان به چیزی سفارش و توصیه یا از چیزی نهی می‌کنند قطعاً فواید و مضرّات آنرا در نظر می‌گیرند. مثلاً پوشیدن لباس خالص و انگشتر طلا برای مردان حرام است.(۶) قرنها شیعیان به این دستور اسلامی عمل می‌کردند، بدون اینکه بدانند انگشتر طلا گلبولهای سفید خون را «که بدن را در مقابل بیماریها حفظ می‌کند» از بین می‌برد. آنها به خاطر ایمان و اعتقاد و اطمینان کامل به امامان معصوم و پیامبر گرامی اسلام که علمشان متصل به علم خداست به این دستور عمل می‌کردند.
یکی از سنتهای زیبای ائمه انگشتر در دست کردن است.

امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرموده‌اند:

من السّنه لبس الخاتم(۷). از سنتها یکی انگشتر در دست کردن است. خاندان پیامبر و اهل بیت انگشتر را در دست راست قرار می‌دادند(۸) و مستحب است انگشتر در دست راست باشد. هم چنین در بعضی روایات از انگشت سبابه (اشاره) و وسطی (وسط) منع شده(۹) و بهتر است انگشتر در این دو انگشت نباشد.

جنس انگشتر:

از انگشتری که جنس آن آهن است منع شده هم چنین انگشتر طلا برای مردان حرام است.(۱۰) در روایتی از امام صادق ـ علیه السّلام ـ آمده: کان خاتم رسول الله من وَرِق(۱۱) (انگشتر پیامبر از جنس نقره بود). امامان هم انگشتر نقره در دست می‌کردند.
جنس نگین چندین روایت هست که سفارش می‌کند جنس نگین انگشتر عقیق یا فیروزه باشد.(۱۲)

انگشتر امام حسین ـ علیه السّلام ـ :

انگشتر امام حسین ـ علیه السّلام ـ (بر طبق آنچه در منابع است) نام خاصی ندارد. احتمالاً منظور سؤال کننده جنس و نقش آن است. جنس انگشتر حضرت نقره و نقش روی آن «انّ الله بالغ امره» و «حسبی الله» بوده است. علامه مجلسی در یک حدیث طولانی این عبارت را دارد: «… و کان نقش خاتم الحسین ـ علیه السّلام ـ انّ الله بالغ امره …»(۱۳).

روایت دیگری از امام رضا ـ علیه السّلام ـ می‌فرماید:

و خاتم الحسین ـ علیه السّلام ـ «ان الله بالغ امره.(۱۴) و روایت دیگری از امام صادق ـ علیه السّلام ـ در کتاب شریف کافی ذکر شده است که می‌فرماید: از امام صادق ـ علیه السّلام ـ در مورد نقش روی انگشتر سؤال شد. حضرت فرمود: «فی خاتمی مکتوب «الله خالق کل شیء» و فی خاتم ابی محمد بن علی ـ علیه السّلام ـ … «العزه لله» و فی خاتم علی بن الحسین ـ علیه السّلام ـ «الحمد لله العلیّ العظیم» و فی خاتم الحسن و الحسین «حسبی الله»(۱۵) … یعنی بر روی انگشتر من نوشته (الله خالق کلی شیء) و بر روی انگشتر پدرم محمد بن علی (العزه لله) و بر انگشتر امام سجاد (الحمد لله العلی العظیم) و بر انگشتر امام حسن ـ علیه السّلام ـ و امام حسین ـ علیه السّلام ـ (حسبی الله). اختلاف روایات در نقش انگشتر امام حسین ـ علیه السّلام ـ به تعداد انگشترهای حضرت بر می‌گردد. زیرا ائمه معمولاً بیش از یک انگشتر داشتند. گاهی بارها انگشتر خویش را هدیه می‌دادند. به نظر می‌رسد آنچه بیشتر در دست مبارک حضرت مشاهده شده و انگشتر اصلی حضرت بوده نقش «ان الله بالغ امره» می‌باشد.

پی نوشت ها:

سوره قلم، آیه ۴، انک لعلی خلق عظیم.
۲٫ اشاره به آیه و لکم فی رسول الله اسوه حسنه.
۳٫ سوره نساء، آیه ۸۰، من یطع الرسول فقد اطاع الله.
۴٫ اشاره به آیه یا ایهاد الذین آمنو استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم.
۵٫ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، اسماعیلیان، چ ۷، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۶۱٫
۶٫ رساله‌های علمیه مراجع تقلید، بخش لباس نمازگزار.
۷٫ کلینی، فروع کافی، باب الخواتیم، ج ۶، ص ۴۸۲٫
۸٫ شیخ طبرسی، مکارم الاخلاق، دار النشر الاسلامی، قم، ج ۱، ص ۲۰۹٫
۹٫ همان، ص ۲۱۰٫
۱۰٫ همان، ص ۱۹۷، رساله عملیه مراجع تقلید، بخش لباس نمازگزار.
۱۱٫ کلینی، پیشین.
۱۲٫ شیخ طبرسی، همان، ص ۲۰۴ ـ ۱۹۷٫
۱۳٫ علامه مجلسی، بحار الانوار، بیروت، موسسه الوفاء، ج ۱۱، باب ۲، ص ۶۹ ـ ۶۲٫
۱۴٫ کلینی، پیشین، ص ۴۸۷٫
۱۵٫ همان.