اگر زن هستید و در محل کار احساس بی‌ارزشى می‌کنید، دیگر این طور فکر نکنید. این روزها زنان بیشتر و بیشتر در محیط کار می‌درخشند و حتى مهارت‌هاى به خصوصى دارند که در محیط کارهای مردانه هم آنها را به سوى موفقیت رهنمون می‌شود. آشنا شدن با ابزارهای توانمندکننده طبیعى که زنان بالقوه از آن برخوردارند، بسیار موثر است.

زنان از استعدادهای طبیعى برخوردارند اما ممکن است احساس کنند این استعدادها در محیط کار اصلاً به کارشان نمی‌آید در حالى که این طور نیست. درست است که زن‌ها، درست مثل مردها، باید مهارت‌هاى عملى و تکنیکى مربوط به محیط کار را یاد بگیرند تا موفق شوند اما در پیمودن پله‌هاى ترقى زنان مهارت‌هاى منحصربه فردى دارند که براى سازمان‌ها و ادارات ارزش محسوب می‌شوند. با کمى تکیه بر این مهارت‌ها زنان می‌توانند خودشان را آن قدر قوى کنند که در محیط کار به هر چه می‌خواهند، برسند. بعضى از این مهارت‌ها اینها هستند.

ارتباطات

ایجاد ارتباط، مهارتى است که وجود آن براى موفقیت ضرورت دارد. زن‌ها بر حسب طبیعت خود، ارتباط برقرار می‌کنند. تا حالا دقت کرده‌اید که چطور یک مادر «به خودى خود می‌داند» چقدر مهم است که با فرزندش ارتباط برقرار کند و با او حرف زند و این کار را با انتخاب زبان و جمله‌بندى انجام می‌دهد که کودک خوب آن را بفهمد. دقیقاً همین مهارت با کمی تغییر و تعدیل، به خوبى براى محیط کار عمل می‌کند. مثلاً اگر زنى مدیر بخش یا قسمتى باشد می‌داند چطور جداگانه با هر کس ارتباط برقرار کند که او حرفش را خوب درک کند.

هلن فیشر نویسنده جنس اول می‌گوید: استعدادهاى ذاتى زنان و اینکه چطور می‌توانند منشاء تغییر در جهان بشوند به همین نکته یعنى استعداد زبان باز می‌گردد. فیشر به نیاز فزاینده به توانایى برقرارى ارتباط چه نوشتارى و چه کلامى اشاره می‌کند و می‌گوید: زنان در سخن گفتن سرآمد هستند. دختران حتى در سنین خیلى پایین در روانى کلام گوى سبقت را می‌ربایند و خیلى سریع کلمه، عبارت و جمله مناسب را پیدا می‌کنند. زن‌ها معمولاً زبان‌آور هستند و آنچه را می‌خواهند بگویند، درست بیان می‌کنند. زنانى که به این مساله آگاه باشند و به استعداد زبانى و طبیعى خود در برقرارى ارتباط اعتماد کنند خیلى زود می‌توانند اعتمادبه نفس خود را به دست بیاورند.

آموزش و تعلیم

زنان، در حوزه آموزش هم مزیت دارند. ویژگی‌هاى پرورش‌دهندگى که بیشتر در وجود زن‌ها نهاده شده است، باعث می‌شود زنان بتوانند در یادگیرى و رشد فردى به دیگران کمک کنند. ترکیب مناسبی از تشویق، انضباط، آزادى دادن و محدود کردن باعث می‌شود کودک حس اعتماد به نفس و توانمندى سنجیده‌اى داشته باشد و بتواند از سایر کودکان پیشى بگیرد. همین روش در دنیاى کسب و کار هم کارآمد است و یک زن می‌تواند همین منوال را براى کارکنان پیش بگیرد.

باز هم تحقیقات هلن فیشر در جنس اول نشان می‌دهد که بیشتر زنان علاقه‌مندى بیشترى به همکاری، هماهنگی و رابطه‌ها دارند که شبکه‌اى حمایتى به وجود می‌آورد. از ویژگی‌هاى زنان است که اعتقاد دارند هر کسى می‌تواند در کسب و کارش موفق بشود، بنابراین در محیط کار رفتار برنده – برنده را در پیش می‌گیرند.

چندکاره‌اى و تمرکز بر چند موضوع

اداره کردن افراد، آماده کردن گزارش‌ها، به یاد داشتن موعد تحویل هر کار و همه منابع مورد نیاز برای موفقیت کارگروهى کاملاً ضرورى است. هلن فیشر عقیده دارد تکامل بشر حتى در زمان‌های نخستین نشان می‌دهد که زنان بچه‌هاى ضعیف و آنها که نیاز به مراقبت طولانی‌تری داشتند را حتى در شرایط خطرناک پرورش می‌دادند. بنابراین زنان حتى در آن زمان‌های قدیم هم می‌توانستند چند کار را با هم انجام دهند. آنها مراقب مارها بودند، حواسشان به صداى رعد و برق بود، غذاها را مزه می‌کردند که مبادا مسموم باشند و بچه‌ها را تکان می‌دادند تا خوابشان ببرد، حیوانات وحشى را دور می‌کردند، ترسیده‌ها را تسکین می‌دادند و گرسنه‌ها را سیر می‌کردند. مادران می‌بایست کارهاى روزانه بیشمارى را انجام می‌دادند و همزمان آتش روشن می‌کردند و غذا می‌پختند و با دوستانشان حرف می‌زدند. درست است که همه زن‌ها مهارت‌هاى مادرى کردن را ندارند و همه زن‌ها یک جور نیستند، ولى همه زنان توانایى شناسایى مهارت‌هایشان و استفاده از آنها براى توانمندسازى شخصى و حرفه‌اى خودشان را دارند. زن‌ها هم می‌توانند مانند مردها در اداره و رهبرى کسب و کار موثر باشند. اگر بخواهید بدانید چه چیزى باعث می‌شود شما هم بتوانید زن موفقى باشید فهرستى از تمام ویژگی‌هاى شخصى خود تهیه کنید و همه استعدادهاى ذاتى خود را در آن بنویسید و قدرت‌هاى خود را بشناسید تا به اوج موفقیت برسید.

منبع: شرق