(1245-1185هـق)

ولادت

این فقیه بزرگ سال (1185 هـ . ق) در شهر نراق از توابع شهرستان کاشان دیده به جهان گشود.

تحصیلات و اساتید

وی مقدمات و بیشتر دروس متوسط و عالی را در محضر پدر دانشمندش مرحوم ملا محمد مهدی نراقی تحصیل نمود. سال (1205 هـ . ق) که بیست
بهار از عمرش می گذشت همراه پدرش به شهر علم و حکمت نجف اشرف هجرت  کرد و در آن جا مدتی از حوزه درسی عالم بزرگوار وحید بهبهانی بهره برد؛ اما پس از اندکی در همین سال استاد کل وحید بهبهانی به رحمت ایزدی پیوست و او همراه پدر خود به زادگاهش نراق بازگشت.اساتید ایشان عبارت بودند از :

ملامحمّد مهدي نراقي ، معروف به محقّق نراقي(پدرش).

شيخ محمّد باقر اصفهاني ، معروف به وحيد بهبهاني .

سید مهدی بحرالعلوم

شیخ جعفر کاشف الغطا

میرزا مهدی شهرستانی

سید علی کربلایی

رسالت اجتماعی

ملا احمد  نراقی پس از تکمیل تحصیل به زادگاه خود بازگشت. وی در شهر کاشان سکونت اختیار کرد و چون از جایگاه مناسب علمی و موقعیت خود مردمی برخوردار بود، به مقام مرجعیت دینی رسید.

شاگردان

1.شیخ مرتضی انصاری

2. ملا مهدی نراقی (1268 – 1209 هـ.ق)

3. میرزا ابوالقاسم نراقی (دومین فرزند ملا مهدی نراقی)

4. ملا محمد جواد نراقی (فرزند کوچک ملا احمد نراقی)

5. میرزا محمد نصیر نراقی، نصیر الدین

6. ملا محمد نراقی. (پسرش)

شخصیت های بزرگی مانند:

7. سید محمد تقی کاشانی

8. ملا علی مدد ساوجی کاشانی

9. میرزا ابوتراب نطنزی کاشانی

10. ملا احمد نطنزی کاشانی.

11. ملا محمد حسن جاسبی قمی.

12. میرزا حبیب الله کاشانی.

13. سید شفیع جاپلقی بروجردی.

14. ملا محمد کزازی قمی.

15. شیخ محمد جزفادقانی .

16. میرزا احمد حسینی ساوجی.

17. سید علی بن خلیفه احسانی نجفی.

18. ملا محمد علی آرانی کاشانی .

19. علامه شیخ محمد میثمی.

20. شیخ علی محمد خان نظام الدوله صدر اصفهانی.

21. حاج ملا علی خلیلی.

22. شیخ محمد علی هزار جریبی مازندرانی.

23. ملا غلامرضا آرانی کاشانی.

تالیفات

1. مستند الشیعه فی احکام الشریعه.

2. هدایه الشیعه الی احکام الشریعه.

3.وسیله النجاه

4. تذکره الاحباب

5. خلاصه المسائل

6. مناسک حج

7. رساله در عصیر عنبی

اصول فقه

8. مناهج الاحکام فی الاصول

9. اساس الاحکام.

10. مفتاح الاحکام.

11.عین الاصول.

12.حجیه المظنه.

فقه و اصول

13.عوائد الایام

کلام

14.سیف الامه و برهان المله

15. معراج السعاده.

16. حاشیه اکرثاوذوسیوس. (ریاضی).

17. شرح محصل الهیئه (هیئت)

18. جامع المواعظ. (پند نامه)

19. رسائل و مسائل فی حل غوامض المسائل.

20. الخزائن.

21. دیوان طاقدیس

وفات

در سال های (1245 و 1244 هـ . ق) بیماری وبا فراگیر شده و بسیاری از مردم را به کام مرگ کشیده بود. بدین ترتیب ملا احمد نراقی هم در این ایام دچار این بیماری شد و چشم از جهان فرو بست و به دیار ابدی شتافت. پیکرش از کاشان به نجف اشرف انتقال یافت و در کنار پدرش ملا محمد مهدی نراقی به خاک سپرده شد.