اشاره:

یکی از مسائل کلامی در اسلام مسئله امامت و خلافت است. اهل سنت بر این باور اند که امامت و خلافت از فروع دین است و پیامبر اسلام (صلی‌اللله علیه و آله) هیچ نقشی در آن ندارد. آنان می گویند که امام و خلیفه با اجماع مردم منعقد می شود. در این جا سؤالاتی مطرح می گردد که اهل سنت باید به آنها پاسخ بگوبند.

 

۱. اگر ملاک تعیین خلیفه اجماع مردم است، پس چرا این اجماع در مورد عمر عملی نشد؟(۱)

۲. اگر ملاک، وصیت خلیفه قبل است ،پس چرا این وصیت در مورد عثمان عملی نشد؟(۲)

۳. این تناقض گویی شما در موضوع خلافت دلیل بر بطلان خلافت خلفای ثلاثه ( ابوبکر، عمر، عثمان) نمی باشد؟

 به اتفاق همه ی مورخین شیعه و سنی، عمر طبق وصیت ابوبکر روی کار آمد و اجماع مردم در مورد وی هم عملی نشد. (۱) و به اتفاق همه مورخین شیعه و سنی عثمان بر طبق شورایی که عمر از قبل پیشنهاد آن را داده بود روی کار آمد و هم چنین وصیت عمر در مورد وی عملی نشد..(۲)

پی نوشت:

۱. تاریخ طبری- ج۱- ص ۲۱۳۸ ، کامل ابن اثیر- ج۲- ص ۲۹۲، ……)

۲. طبقات ابن سعد- ج۳ – ص ۲۴۷، کنزالعمال- ج۳- ص۱۶۰)