اشاره:

بى شک مساله آموزش کودکان مسلمان آمریکاى شمالى در صدر فعالیتهاى اسلامى قاره آمریکا قرار دارد؛ چرا که یکى از مهمترین مسائلى که مسلمانان این قاره از جهان با آن رو به رو هستند، بحث ‏حفظ هویت اسلامى نسلهاى دوم مهاجرین مسلمان و همچنین برادران مسلمان آمریکایى مى باشد.

 

على رغم اهتمام و توجه مسلمانان آمریکاى شمالى به آموزش اسلامى، به دلیل اختلاف دیدگاهها و گستردگى سازمانهاى اسلامى، آموزش اسلامى در این قاره از فقدان سیاست آشکار و مشخص آموزشى رنج مى برد.

على رغم فعالیت مؤسسات آموزشى و مدارس اسلامى متعدد در این قاره که تعداد آنها گاه به بیش از سیصد مدرسه در ایالات متحده و کانادا مى رسد، اما با این وجود، مرکز یا سازمان دائمى که بتواند در جهت هماهنگى مسائل آموزشى مشترک و همچنین تحول در این امر حیاتى و برنامه‏ ریزى براى آینده اسلام و مسلمانان این قاره عمل نماید، وجود ندارد.

بر این اساس، سازمانهاى اسلامى به وجود آمدند که وظیفه نشر و آموزش اسلامى در سطح آمریکا و کانادا را بر عهده گرفتند.

از جمله این سازمانها، «مرکز آموزش اسلامى آمریکاى شمالى » بود که طرح تاسیسات آن در دهه هشتاد توسط اتحادیه اسلامى آمریکاى شمالى (ISNA) ارائه شده و مقرر شد که ضمن حفظ استقلال آن، اهداف زیر را دنبال نماید:

۱. تاسیس مدارس تمام وقت در سطوح ابتدایى و دبیرستان و تداوم جریان آموزشى در روزهاى شنبه و یکشنبه و تشکیل کلاسهاى شیفت‏ بعدازظهر.

۲. تعیین معیارها و ارزشهاى اسلامى جهت‏ بهره ‏گیرى در برنامه‏ هاى تربیتى، آموزشى و ادارى این مدارس.

۳. ایجاد مقررات آموزشى مناسب و تهیه کتب درسى و کمک درسى مناسب و همچنین کتب راهنماى معلمین و فراهم آوردن تمام مواد آموزشى مقاطع مختلف تحصیلى و بهره ‏گیرى از صاحب نظران تربیت اسلامى و زبان عربى.

۴. برگزارى دوره‏ هاى آموزشى جهت معلمین و فعالان آموزش اسلامى و اعطاى مدارکى دال بر اتمام این دوره‏ ها.

۵. گردآورى جمعى از متخصصین و صاحب نظران مسلمان در رشته‏ هاى مختلف براى توجیه و توضیح آنچه در مورد اسلام در زمینه ‏هاى گوناگون نوشته مى شود.

۶. نظارت بر مدارس اسلامى و هدایت آنها و تلاش جهت‏ بر پایى مدارس نمونه اسلامى در ایالات متحده و کانادا که نیاز مسلمانان آنجا را تامین نموده، بتواند فرزندان مسلمان از کشورهاى مختلف اسلامى و عربى به طور خاص و همچنین تمام کسانى را که در جست و جوى مدارس اسلامى با نظارت تربیتى و آموزشى سالم هستند، به خود جذب نماید.

۷. تبدیل این مرکز به مرجع مورد اعتمادى که تمام مدارس اسلامى بتوانند اطلاعات مورد نیاز خودشان را در خصوص آموزش اسلامى از آن کسب نمایند.

چنین مراکزى براى حمایت از آموزش اسلامى در آمریکاى شمالى و هماهنگى بین سازمانهاى مختلف آموزش اسلامى ایجاد شد، به طورى که این مرکز بتواند در برگیرنده شوراى ملى دائمى متشکل از نمایندگان تمام سازمانهاى فعال در زمینه آموزش و صاحب نظران حوزه‏هاى مختلف معرفتى باشد و اکنون سرشمارى کاملى از مدارس اسلامى قاره آمریکا به طبق اصول مورد نظر شوراى مدارس اسلامى آمریکا و کانادا (معروف به CISNA ) که مدارس و مؤسسات آموزش زیادى را در خود دارد، در دست انجام است.

انشاءالله این مرکز کمک مفیدى براى همه گروهها و سازمانهاى اسلامى خواهد بود؛ چرا که با پى گیرى و برنامه ریزى امور آموزشى آمریکاى شمالى، مقررات تفصیلى واحدى را براى مراحل مختلف آموزشى که از کودکستان و مرحله ابتدایى آغاز و به مراحل متوسطه و دبیرستان ختم مى شود، وضع مى نماید.

علاوه بر این، ما در صدد هستیم که مرکزى را براى آموزش معلمان ایجاد نماییم، به طورى که تمام ویژگیها و مشخصه ‏هایى را که ضامن ارتقاى سطح آموزشى، بخصوص در مورد معلمان و حتى کادر غیر آموزشى این مدارس است، فراهم نموده، خدمات آموزشى و علمى لازم را براى ارتقاى سطح علمى مدارس و امکان استفاده هر چه بیشتر از امکانات روشهاى جدید آموزشى فراهم نماید.

براى اینکه این مرکز قادر به انجام این امور باشد، در زمینه آموزش اسلامى آمریکاى شمالى «وقفى اسلامى » صورت گرفت و اقدامات مربوط به ثبت و ضبط این وقف اسلامى در شهر «کانزاس سیتى » در ایالت میسورى آمریکا انجام گرفت و مرکز آموزش اسلامى آمریکاى شمالى اجراى این طرح را بر عهده گرفت.

اهداف آتى مرکز آموزش اسلامى عبارتند از:

۱. تحول و یکى کردن روشهاى آموزش.

۲. تربیت معلم مسلمان و شایسته که قادر به ایفاى نقشش به عنوان مربى نسلهاى آینده باشد.

۳. بهبود وسایل آموزشى و همچنین روشهاى تدریس.

۴. تجهیز مدارس.

تجربه ناشى از سالها مطالعه میدانى، ضرورت تکوین نظام آموزشى ویژه‏اى را در سطح قاره آمریکا ایجاب مى نماید که بر پایه اطلاعات جدید جهت تحول برنامه‏ هاى آموزش اسلامى و ارائه خدمات لازم به تمام مدارس اسلامى و انجمنهاى اولیا و مربیان استوار باشد که این امر تامین مطبوعات و کتب و مواد آموزشى سمعى و بصرى و وسایل کمک درسى و تربیت لازم دانش‏آموزان این مدارس را مى طلبد، بویژه اینکه مسلمانان این قاره در محیطى که به پیشرفت علمى و تکنولوژیک متمایزى باشد و در عصرى به سرى مى برند که آمریکا به پیشرفتهایى دست‏یافته که قبلا بشر به آن دست نیافته بود. این در حالى است که مسلمانان نقش مهم و شناخته شده‏اى در این پیشرفتها داشته ‏اند.

آینده نسلهاى آتى فرزندان ما به میزان استفاده ما از تمام امکانات بشرى و مادى موجود به روش علمى و اقتصادى بستگى دارد. این امر با همکارى کامل اقلیتها و سازمانهاى اسلامى و مراکز آموزشى براى ارتقا و بهبود سطح آموزش اسلامى و تحول در بخشهاى مختلف آن انجام خواهد پذیرفت.

منبع:الصراط المستقیم، سال هشتم، شماره ۸۱، مارس‏۱۹۹۹، چاپ آمریکا. به نقل از اسلام و غرب ، مهر ۱۳۷۸، شماره ۲۶

ترجمه: غلامحسین ابراهیمى