اشاره

آیت اللّه آقاى حاج شیخ محمد مظفرى قزوینى، اعلمِ علماى قزوین و یکى از چهره هاى مشهور علم و فقاهت بود. وى در سال ۱۳۴۴ق (۱۳۰۴ش) در قزوین متولد شد و پس از دوران کودکى و نوجوانى، در ۲۰ سالگى به تحصیل علوم دینى روى آورد و سطوح متوسطه را نزد آقا شیخ مهدى قاضى و سطوح عالیه را نزد مرحوم آیت اللّه العظمى سید ابوالحسن رفیعى قزوینى  فرا گرفت. سپس در سال ۱۳۳۰ش به حوزه علمیه قم مهاجرت کرد و در درس هاى آیت اللّه العظمى بروجردى و آیت اللّه مرعشى نجفى حاضر شد و بهره هاى فراوان بُرد.

در سال ۱۳۳۲ش، به نجف اشرف کوچید و سالیان فراوان در مجلس درس آیات عظام: خویى (۲۰سال از درس هاى فقه و اصول و رجال و تفسیر معظم له بهره برد)، حکیم، شاهرودى و امام خمینى شرکت جُست و در زمره یکى از فضلاى محصلین نجف درآمد و در تألیف (معجم رجال الحدیث) آیت اللّه خویى، از آغاز تا انجامِ آن، یار و یاور استادش بود. وى در سال ۱۳۵۲ش، پس از کسب اجازات متعدد از اساتیدش و علماى دیگر، به زادگاهش بازگشت و به تألیف، تدریس، اقامه جماعت و بیان مسائل و ترویج شرع مبین اشتغال ورزید. معظم له یکى از علماى بزرگ قزوین بود که تدریس منظم فقه و اصول و تألیف کتاب هاى فراوان را وجهه همت خویش ساخته بود و از این رهگذر، شاگردان بسیار و کتاب هاى پر فایده علمى از خود به یادگار نهاد.

تالیفات

کتاب هاى چاپى ایشان عبارتند از:

۱. ایضاح الحجه فى شرح العروه ـ کتاب طهارت ـ (۸ج)

۲. پرسش ها و پاسخ ها (۲ج)

۳. طیّبات ـ کشکول ـ (۲ج)

۴. خاتمیت آخرین پیامبر

۵. اسلام و فلسفه احکام

۶. رساله در خلقت بهشت و جهنم

۷. اسلام و قانون بردگى

۸. شهادت ثالثه در اذان و اقامه

۹. اصطلاحات منطقى

۱۰. دانستنى هایى از قرآن

۱۱. اثبات صانع

۱۲. قربانى در منى

۱۳. حرمت بازى با شطرنج

۱۴. البلغه فى بلوغ المرأه

۱۵. الشیعه والسنه

۱۶. الفوائد الرجالیه

۱۷. القطره فى فضائل على(ع)

۱۸. خلاصه البیان فى احوال شاه زنان

کتاب هاى غیر چاپى معظم له نیز عبارتند از:

۱. تقریرات درس اصول آیت اللّه خویى (۴ج)

۲. تقریرات درس فقه آیت اللّه خویى (۱۲ج) ـ طهارت و صلاه ـ

۳. طبقات رجال (۱۶ج)

۴. علوم مختلف

وفات

سرانجام این فقیه بزرگ در روز دوشنبه ۳محرم الحرام ۱۴۲۳ق (۲۷اسفند ۱۳۸۰ش) در ۷۶ سالگى چشم از جهان فرو بست و پیکر پاکش  پس از تشییع باشکوه  در جوار امامزاده حضرت شاه زاده حسین(ع) شهر مشهد اردهال  به خاک سپرده شد.