اشاره:

مرحوم آیت الله حاج سید محمدمهدى مرتضوى لنگرودى، یکى از مؤلفین و علماى حوزه علمیه قم به شمار بود.فقید سعید در دهم ذى الحجه ۱۳۵۲ق، در نجف اشرف، در بیت علم و تقوا به دنیا آمد و ملقب به (عبدالصاحب) شد. پدر بزرگوارش آیت الله حاج سید مرتضى لنگرودى بود که در سال ۱۳۶۱ق از نجف اشرف به همراه خانواده اش به تهران آمد و اداره و تدریس مدرسه حاج ابوالفتح را بر عهده گرفت و فرزندانش ـ از جمله آن فقید را به فراگیرى علوم دینى تشویق نمود و آن مرحوم نیز در تهران سطوح عالیه را فراگرفت.

تالیفات

۱. بازار دانش

۲. داستان پشیمان شدگان

۳. امشى به حشرات بهایی

 ۴.پاسخ به کتاب شهید جاوید

 ۵.گفتگوى عالم و صوفی

۶.اعجاز اسلام

۷.ارمغان هند و پاک

۸.گوهرهاى گران در علم معانى و بیان

۹.توحید مرتضوی

 ۱۰.مناجات مرتضوی

 ۱۱.دیوان مرتضوی

 ۱۲.صد وده معماى اسلامی

 ۱۳.رساله در حجاب

 ۱۴.دستورات ارزنده

 ۱۵.پاسخ ما به گفته ها

 ۱۶.احسن الصراط

۱۷.شرح عبدالصاحب على المکاسب (ج۱)

۱۸.قواعد العلم (صرف و نحو و منطق)

۱۹.لغات الوسائل

۲۰.ارمغان رمضان

۲۱.معالجات روحی

۲۲.سلاسل مرتضوی

۲۳.واعظان تکوینی

۲۴.ردّ یهود و نصارا

۲۵.قدم هایى به آن سرا

۲۶.صندوق حسنات

۲۷.محشر شعرا

۲۸.تقریرات دروس اساتید.

وفات

سرانجامآن عالم بزرگوار در ۷۳ سالگى، در ۱۶ شعبان المعظم ۱۴۲۶ق بدرود حیات گفت و پیکر پاکش در ۱۹ شعبان، تشییع و به وادى السلام نجف منتقل شد و در آن خاک پاک آرمید.