لامرد


ماه رمضان
ماه رمضان در لامرد، حال و هواي خاصي دارد كه ياد آور معنويت و صميميت براي همه ساكنان است. آناني كه از كودكي خاطرات شيرين رمضان ، افطار و سحر را در كام جان خود چشيده اند، به ياد آن روزها روزه داري را سنتي پر از آرامش و صفاي روحي مي دانند.  رشته كو در اين ماه تا پاسي از شب، صداي روحبخش تلاوت قرآن از حسينيه ها به گوش مي رسد، مردم پس از خوردن افطاري كه معمولاً « رشته كو » غذاي مرسوم آنست (يعني رشته دست سازي كه با پلو آميخته مي گردد) و صرف برخي شيريني جات مانند نشاسته، كسترد، لگيمات«شبيه زولبيا و باميه» كه نوعي شيريني محلي است، به حسينيه ها رفته و دور هم نشسته و قرآن تلاوت مي نمايند، در اين مراسم معمولاً با آجيل، قليان و چاي از مردم پذيرايي مي شود. نماز جماعت  ذكر اين نكته لازم است كه در لامرد ، پس از اذان مغرب، ابتدا نماز به جماعت خوانده و بعد افطار و شام خورده مي شود كه اين نشان دهنده سابقه مذهبي و سنتي اهالي اين شهر مي باشد. مراسم قرآن خواني  در شبهاي قدر ماه مبارك رمضان، مراسم قرآن خواني شور و معنويت ويژه اي دارد پس از قرائت قرآن دعاي افتتاح خوانده شده و سپس دعاي «جوشن كبير» قرائت مي گردد و تا هنگام سحر مراسم همچنان ادامه دارد.