۱محرم ، سال نهم هجرى قمرى

پس از آن که آیه زکات و لزوم اخذ آن از مسلمانان، بر پیامبر(ص) نازل گردید[ اِنَّمَا الصَّدقاتُ لِلفُقَراءِ وَ المَساکین وَ العامِلینَ عَلَیها … (۱)  پیامبر(ص) دستور داد که از دارایى هاى مسلمانان، مالیاتى به عنوان “زکات” و “صدقه” دریافت کرده و در ‌امر حکومت اسلامى و هزینه کردن در مواردى چون تامین معیشت مستمندان، آزادى بردگان، تامین رهگذران وامانده، کمک به بدهکاران ورشکسته و تالیف قلوب دشمنان و امثال آن ها مصرف نمایند. بدین منظور در نخستین روز ماه محرم سال نهم هجرى، عاملان و کارگزارانى براى این امر برگزید و آنان را با توصیه هاى خاصى به سوى مناطق مختلف حکومت اسلامى گسیل داشت.

برخى از مسلمانان، به محض دریافت پیام رسول خدا(ص)، زکات دارایى هاى خویش را به ماموران حکومتى پرداختند، ولى برخى دیگر به خاطر حرص و طمع ورزى به مال دنیا و یا عدم درک کامل اسلام و نداشتن ایمان باطنى، از پرداخت زکات امتناع کرده و حتى برخى از طوایف، مانند طایفه بنى تمیم، آماده درگیرى و نبرد با ماموران حکومت اسلامى شدند.(۱)

به هر روى، رسول خدا(ص) با تلاش فراوان و پى گیرى هاى مستمر، موفق گردید فرهنگ زکات و صدقه را در اسلام و در میان مسلمانان رایج گردانیده و همگان را از نعمت آن برخوردار گرداند.

۱- سوره توبه (۹)، آیه ۶۰
۲- المغازى (واقدى)، ج۲، ص ۹۷۳ و ص ۱۰۸۴؛ منتهى الآمال (شیخ عباس قمى)، ج۱، ص ۸۹