هنگامی که علی(علیه السلام) به سن حدود شش سالگی رسید، قحطی و کمبود، سراسر مکه و اطراف را فرا گرفت. ابوطالب پدر علی(علیه السلام) که مرد آبرومند و عیالمندی بود، در مضیقه سختی قرار گرفت. خویشان ابوطالب تصمیم گرفتند، سرپرستی بعضی از فرزندان او را به عهده بگیرند. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نزد عمویش ابوطالب آمد و فرمود: «علی را به من واگذار تا سرپرستی او را به عهده بگیرم، و در پرورش او کوشا باشم»، ابوطالب پیشنهاد رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را پذیرفت. از آن پس علی(علیه السلام) به خانه آن حضرت راه یافت و تحت نظارت و پرورش مستقیم و مخصوص ایشان قرار گرفت، تا آن هنگام که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به پیامبری مبعوث گردید، نخستین کسی که به آن حضرت ایمان آورد، امام علی(علیه السلام) بود، که در آن هنگام، ده سال داشت.
به این ترتیب آن حضرت پروریده پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بود و تمام ذرات وجودش، با رهنمودهای آن حضرت، رشد و نموّ نمود.

(منبع: محمد محمدی اشتهاردی؛ داستان دوستان؛ ج۵ ص۵۱)