اشاره:

مرحوم میرزا زین العابدین از اهالی بار فروش مازندران یکی از مراجع و علمای عظام شیعه در اواخر قرن سیزدهم هجری است. مازندرانی مجتهدی جامع و فقیه ی کامل، متبحر در علم فقه و اصول و تفسیر و حدیث و علم رجال بود. آغاز شباب در مازندران از درس سعید العلما استفاده می کرد و سپس عازم عتبات عالیات گردید و سالها از کرسی درس شریف العلما و صاحب ضوابط و صاحب جواهر بهره مند بود و خود به مقام استادی رسید.

فعالیت ها

مازندرانی پس از فوت صاحب جواهر هنگامی که شیخ انصاری در رأس حوزه نجف قرار داشت، به موازات او حوزه چندین ساله کربلا را سرپرستی و اداره می نمود و از کرسی درس او اعلام متعددی به مقام اجتهاد رسیدند.

نظر بزرگان

محدث قمی در فواید می نویسد: مازندرانی یکی از فقها و مراجع بزرگ شیعیان عراق و افغانستان و بلاد هند و ایران بود. مدرس تبریزی در ریحانه الادب از مقام علمی و مراتب تقوی و فضائل نفسانی تجلیل  می کند.

تالیفات

ذخیره المعاد

زینه العباد

رسائلی در عبادات

مناسک حج

وفات

او عمری طولانی و پربرکت یافت و سرانجام در سال ۱۳۰۹ در کربلای معلا وفات نمود. پس از فوت این بزرگ عالم ربانی، آیات عظام، حجج بزرگ اسلام مرحوم حاج شیخ محمد حسین و حاج میرزا علی مازندرانی وارث علوم پدر گردیدند.