اشاره
«عبيدالله»(۱) فرزند «يزيد بن ثبيط» اهل بصره و از شيعيان است. عبيدالله با برادرانش مجموعا ده برادر بوده‌اند كه از اين تعداد عبدالله و عبيدالله همراه پدرشان از بصره به ابطح و سپس از ابطح تا كربلا آمده‌اند(۲).
شهادت عبيدالله
بر مبناي گزارش صاحب مناقب و طبري عبيدالله در حمله نخستين شهيد شده است(۳).

پی نوشت‌ها: 

(۱) تسمية من قتل الحسين عليه السلام، ش ۴۵
(۲) تاريخ الامم و الملوك، ج ۵، ص ۳۵۳
(۳) تاريخ الامم و الملوك، ج ۵، ص ۳۵۳؛ مناقب آل ابي‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳