صفوان بن یحیی یکی از اصحاب حضرت امام رضا علیه السلام بود؛ مردی خرما فروش که در نزد علمای حدیث کاملا مورد وثوق و اعتماد است.
صفوان مردی عابد بود، هر روز صد و پنجاه رکعت نماز می گزارد و در سال، سه ماه روزه می‌گرفت و سه بار زکات می‌داد؛ و دلیلش این بود که روزی با عبدالله بن جنارب و علی بن نعمان در خانه خدا با یکدیگر عهد بستند که هر کدام از آنها از دنیا رفت، دو نفر دیگر به جای او نمازهایش را بخوانند و از طرف او روزه بگیرند و حج کنند و زکات بپردازند.
عبدالله بن جنارب و علی بن نعمان قبل از صفوان از دنیا رفتند. صفوان نیز به عهد خود وفا می‌کرد و همه ی عبادات و اعمال خیر خود را سه برابر انجام می‌داد.
صفوان چنان عابد و متقی بود که روزی یکی از همسایگانش او را در مکه دید و گفت:« وقتی به کوفه رفتی، این دو دینار را به منزل ما برسان.»
و او در پاسخش گفت:« مرکب من کرایه است، باید از صاحب مرکب اجازه بگیرم.»

منبع: بحارالانوار، ج ۴۹، ص ۲۷۳، ح ۳۰٫ از اختصاص/ ۸۸٫