۵۰ هـ ق

بنا به روایتی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در هفتم ماه صفر واقع شده است و همه مراجع و علمای شیعه این روز را به مرثیه خوانی سبط اکبر رسول الله (صلی الله علیه و آله) می پردازند . در این روز، به قول مرحوم کفعمى و دیگران  شهادت حضرت امام حسنِ مجتبى علیه السلام واقع شد .

 منبع : وقایع الایام ، ص: ۲۷۶