اشاره:

غیبت حضرت صاحب الامر (عج‌الله فرجه) و طول عمر آن حضرت از جمله مسائلی است که گاه ممکن است از سوی برخی مورد شک قرار گیرد. لذا از آنجائی که ایمان به آن حضرت و وجود با برکت ایشان جزو ضروریات دین شمرده می شود، از این رو توسط معصومین (علیهم‌السلام) اشارات فراوانی در مورد وجود مبارک حضرت مهدی(عج‌الله فرجه) صورت گرفته و از جمله اخباری که وارد شده است، توصیف سیمای آن حضرت و مشخصات و خصوصیات ظاهری امام عصر (عج‌الله فرجه) می باشد که از میان این روایات به چند مورد اشاره می کنیم:

الف) بدن مبارک حضرت و چهره ایشان

۱. امام باقر (علیه‌السلام) می فرماید: روزی عمر بن خطاب از امیر المؤمنین(علیه‌السلام) در مورد حضرت مهدی (عج‌الله فرجه) سؤال نمود. آن حضرت فرمودند: «او جوانی است چهار شانه، دارای صورتی زیبا، و موئی نیکو، موهای مبارکش بر شانه هایش ریخته، چهره اش آن چنان نورانی است که بر سیاهی محاسن و مویش غلبه می کند».(۱)

۲. و نیز حضرت علی (علیه‌السلام) می فرمود: در آخر الزمان مردی از فرزندان من قیام می کند که چهره اش سفید آمیخته با سرخی است… .(۲)

۳. رسول خدا (صلّی‌الله علیه و اله) فرمود: «بر گونه راست مهدی خالی است که گویی ستاره ای درخشان می باشد»(۳) و نیز فرموده است «بر دست راست او خالی است».(۴)

۴. همچنین وقتی از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) در مورد مهدی (علیه‌السلام) پرسیدند فرمود: مهدی (علیه‌السلام) مردی از اولاد من است. صورتی چون کوکب دری دارد. رنگ چهره اش بسان اعراب است امّا جسمش چون اجسام مردان بنی اسرائیل.»(۵) (هیکل درشت و قوی).

۵. و نیز رسول خدا(ص) فرموده است: مهدی پیشانی فراخ دارد و استخوان میانه بینی اش بر آمده است و چشمانی سرمه کشیده دارد…»(۶) (چشمانی سیاه و درشت).

۶. و نیز آن حضرت می فرماید: خداوند مردی از عترت مرا مبعوث خواهد کرد که دندانهای ثنایای او از هم فاصله دارد.»(۷)

ب) سن آن حضرت

۱. اباصلت هروی گوید از امام رضا (علیه‌السلام) در مورد مهدی(علیه‌السلام) پرسیدم. فرمود: از علامات او این است که سنش زیاد است امّا سیمائی جوان دارد آن گونه که هر کس به او نگاه کند او را مردی چهل ساله یا کمتر خواهد پنداشت. علامت دیگر او، این است که با گذشت زمان پیر و سالخورده نمی شود تا زمان رحلتش فرا رسد.»(۸)

۲. در همین راستا امام باقر (علیه‌السلام) فرموده است: نه در موهای سر مهدی و نه در موهای ریش او تار سفیدی نخواهد بود.»(۹)

ج) قدرت حضرت صاحب الامر(علیه‌السلام)

چنان چه گذشت آن حضرت، بدنی قوی و درشت چون مردمان بنی اسرائیل دارد و قدرت او چنان است که رسول خدا (صلّی‌الله علیه و آله) فرموده: «قوت و قدرت ده مرد به مهدی داده شده است»(۱۰).

د. لباس و خوراک:امام صادق(علیه‌السلام) می فرماید: «او همواره لباسی خشن (نه حریری تن آسا) می پوشد و غذای غیر لذیذی دارد و نفس و جسم خود را در طاعت و عبادت الهی به رنج و زحمت می اندازد.»(۱۱)

هـ) شباهت به رسول اکرم ( صلّی الله علیه و آله ):

۱. پیامبر اکرم ( صلّی الله علیه و آله ) می فرماید: نهمین فرزند حسین، قائم خاندان من است. او شبیه ترین فرد به من در شمایل و گفتار و کردار است .»(۱۲)

۲. و نیز فرموده است: مهدی از فرزندان من است. نام او نام من است و کنیه او کنیه من است و از حیث خوی و خصلت و آفرینش از همه به من شبیه تر است.»

۳. همچنین در بیان سیره آن حضرت آمده است که: چونان امیر المؤمنین علی(علیه‌السلام) لباس می پوشد و چون او عمل می کند و سیره اش همانند سیره اوست.(۱۳)

همچنین ابن عباس در توصیف بهشتیان از پیامبر اکرم ( صلّی الله علیه و آله )نقل کرده که می فرمود: مهدی طاووس اهل بهشت است.(۱۴) یعنی زیباترین اهل بهشت است که در دنیا به جمال او کسی نمی رسد (صلی‌الله علیه و آله).

پی نوشت:

 1. اربلی، کشف الغمه، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۵ق، ج ۳، ص ۲۶۲.
 2. طبرسی، اعلام الوری، قم، آل بیت، اول، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص ۲۹۴.
 3. اربلی، پیشین، ص ۲۸۷.
 4. طبسی ، الشیعه و الرجعه، ترجمه سید محمد میرشاه ولد، قم، انصاریان، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۲۳۷.
 5. صدوق، شرح الاخبار، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی تا، ج ۳، ص ۳۷۸.
 6. طبسی، پیشین، ص ۲۳۷.
 7. اربلی، پیشین، ص ۲۸۹.
 8. طبرسی، پیشین، ص ۲۹۴.
 9. قاضی نعمان مغربی، ص ۳۷۹.
 10. همان.
 11. نعمانی، الغیبه، تهران، مکتبه الصدوق، بی تا، ص ۲۴۴.
 12. مجلسی، بحار الانوار،ج۵۳.
 13. احمد الرحمانی، امام علی ( علیه السّلام )، تهران، المنیر، ۱۴۱۷، ص ۶۲۰.
 14. اربلی، پیشین، ص ۲۸۲.

     منبع: نرم افزار پاسخ ۲ مرکز مطالعات حوزه.