اين زيارتگاه تنها امامزاده شاخص و برجسته دهستان قمرود است كه به سبكى ساده و با ويژگى هاي معمارى بومى منطقه در سال 1331 هـ . ق ( عصر ناصري) به همت ” مهندس الممالك غفارى ” بنا شده است .
در اين بقعه چنانچه از نام آن بر مى آيد، شش تن كه همه از نوادگان امام موسي كاظم (ع) هستند ، مدفونند. ويژگى شاخص بنا ، كاشى هاى هفت رنگ عصر قاجاريه و كتيبه هاى كاشى كارى بر فراز قسمت ورودى بناست.