«شرح دعاء السحر»، اولين اثر نوشتارى امام خمينى(رض) به زبان عربى و موضوعش شرح و تفسير اخلاقى و عرفانى دعاى سحرهاى ماه مبارك رمضان است كه نويسنده آن را در سال 1307ش، در 27 سالگى تأليف كرده است. درباره چاپ حاضر كه جديدترين چاپ است چند نكته گفتنى است:

1. نسخه حاضر، چاپ پنجم اثر مذكور است كه سال 1392ش، جزو مجموعه «موسوعة الإمام الخميني» با اهتمام مؤسّسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى منتشر شده و جلد 42 آن را تشكيل داده است.

2. ناشر در مقدمه خويش، با ذكر چگونگى تأليف كتاب و سير چاپ‌ها و انتشار و ترجمه آن در سال‌هاى پيشين، افزوده است: «… بعد نوبت به مؤسّسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى رسيد و اين مؤسسه به تصحيح متن و مقابله آن با دو نسخه از كتاب پرداخت و آن را در سال 1374ش منتشر كرد، همراه با مقدّمه تحقيق و تعليقات ضرورى در مورد ارجاع آيات، روايات و اقوال با ضميمه فهارس فنى و… و در سال 1386ش، مؤسّسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ترجمه فارسى آن را منتشر كرد. اكنون و براى اولين بار در مجموعه «موسوعة الإمام الخميني(س)»، كتاب «شرح دعاء السحر» بر اساس نسخه خطى اصلى حضرت امام خمينى به قلم خودش منتشر مى‌شود و به همين جهت خطاهاى رخ‌داده در چاپ‌هاى پيشين تصحيح شده است.

روش ما در تحقيق اين اثر چنين است:

الف)- تصحيح متن بر اساس دست‌نوشته اصلى امام خمينى؛

ب)- نوشتن متن بدون هيچ تصرفى در واژگان و جملات، بلكه فقط با استفاده از نشانه‌هاى نگارشى و رسم‌الخط امروزى؛

ج)- قرار دادن عناوينى براى تسهيل دسترسى محقّقان …؛

د)- استخراج مجدد منابع آيات، روايات، و اقوال بر طبق روش متداول در اين دوران؛

ه)- تنظيم فهارس فنّي» (ر.ك: مقدمه ناشر، ص5-9).

3. محققان مؤسّسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى براى تصحيح اثر حاضر از منابع معتبر و متعددى (102 كتاب) از آثار دانشمندان به زبان عربى و فارسى استفاده كرده‌اند (ر.ك: متن كتاب، ص223-234).

4. گفتنى و قابل تقدير است كه تعليقات نويسنده در پاورقى‌ها از افزوده‌هاى مصحح تفكيك شده است؛ به اين صورت كه در آغاز پاورقى، علامت ستاره (*) و در پايان مطالب نويسنده در پاورقى، اين عبارت آمده است: «[منه عفي عنه]» (ر.ك: همان، ص4، پاورقى* و ص11، پاورقى* و ص14، پاورقى* و…).

منابع مقاله

مقدمه و متن كتاب.