راه‌های پی بردن به شخصیت خواستگار زیاد است. اما شخصیت‌شناسی خواستگار با پیامک می‌‌تواند ابعاد پنهانی شخصیت خواستگارتان را نشان دهد.

بر اساس محتوا و شکل جملات و لحن گفتاری که در پیامک‌های افراد تکرار و برداشت می‌شود، می‌توان آنها را در تیپ‌های شخصیتی مختلفی قرار داد. محمود هندی پور، روانشناس و مشاور، به شما می‌گوید که چطور می‌توانید از این راه شخصیت خواستگارتان را بشناسید.

شخصیت مهرطلب

هر گاه متوجه شدید فردی در پیامک‌هایش، از کلمات محبت‌آمیز زیاد استفاده می‌کند، شاید بتوانید او را در دسته شخصیت‌های مهرطلب قرار دهید. این افراد عاشق دریافت مهر و محبت دیگران هستند. به شما محبت می‌کنند وانتظار دارند که حتی در پیامک‌هایتان چنین محبتی را نثارشان کنید و اگر غیر از این باشد، ناراحت و دلگیر می‌شوند. آنها می‌خواهند مورد نوازش دیگران قرار گیرند و از سوی اطرافیان تایید شوند.

نمونه پیامک‌ها

خیلی دوستت دارم دائم به فکرتم. کی ببینمت؟ دوستم داری؟ چقدر کم تماس می‌گیری! (انواع و اقسام جملات محبت‌آمیز و حامیانه در پیامک‌های این افراد دیده می‌شود.)

شخصیت قدرت‌طلب

افرادی که شخصیت قدرت طلب دارند، در پیامک‌هایشان هم، به شما دستور می‌دهند. مرتب تاکید می‌کنند که امروز باید چه کار کنید، کجا بروید. در پیامک‌های این افراد جملات دستوری و تاکیدی به وفور دیده می‌شود. در واقع این افراد می‌خواهند این پیام را به شما منتقل کنند که قوی، قدرتمند و برتر هستند و از راه پیامک‌ها توانایی و قدرتشان را به رخ بکشند. شاید هم در پیامک‌هایشان ببینید که به شما می‌گویند امروز به فردی تحکم کرده‌اند، شخصی را سرجای خود نشانده اند و غیره.

نمونه پیامک‌ها

باید امروز به موقع بیای و گرنه خودت می‌دونی، من نمی‌دونم… باید بری خرید، چرا هر چی می‌گم گوش نمی‌دی؟ امروز حال یکی از همکارانم را حسابی گرفتم پررو شده بود…

شخصیت وسواسی

در پیامک‌های این افراد تاکید و یادآوری‌های فراوانی دیده می‌شود. از آنجا که در زندگی‌شان نظم و وسواس خاصی وجود دارد، در پیامک‌ها هم نسبت به مراقبت از نظم و پیشگیری از به هم ریختگی اوضاع تاکید دارند. گاهی چند پیامک را پشت سر هم می‌فرستند و پیامک‌های قبلی را تصحیح می‌کنند که این موضوع از وسواس آنها حکایت می‌کند. البته ممکن است خیلی هم دقیق و حساب شده پیامک‌ها را ارسال می‌کنند و هر پیامک را چند بار بخوانند.

نمونه پیامک‌ها

یادت نره چی بهت گفتم، چند بار بگم باید این کار رو درست انجام بده، حتما نیم ساعت زودتر بیا که دیر نشه؛ همه چیز را مرتب کردم دست به چیزی نزن….

شخصیت نگران

اشخاصی که مدام پیگیر سلامتی و حال خوب شما هستند و بر سالم بودن‌تان تاکید می‌کنند، در دسته شخصیت‌های نگران قرار می‌گیرند که در پیامک‌هایشان آثاری از نگرانی دیده می‌شود. گاهی هم به طور بدبینانه فکر می‌کنند که شاید حالتان خوب نباشد و از این بابت بیشتر نگران می‌شود.

نمونه پیامک‌ها

داروهایت را به موقع خوردی؟ تصادف نکردی؟ سالم رسیدی؟ از آن مسیر نرو شلوغه تصادف می‌کنی.

شخصیت کنترل‌گر

پیامک‌هایی که با پرسش و بررسی شرایط طرف مقابل شروع می‌شود، از کنترل‌گر بودن شخصیت ارسال کننده پیامک خبر می‌دهد. رای این افراد مهم است که بر اوضاع واطرافیان کنترل داشته باشند وا گر احساس کنند این کنترل به نوعی خدشه‌دار شده، عصبانی وناراحت می‌شوند. بنابراین در ادبیات پیامک این افراد می‌بینیم که پرسش‌هایی در مورد زمان و مکان وجود دارد و اگر پاسخ درستی دریافت نکنند، ممکن است پیامک‌هایشان لحن تندی پیدا کرده و حتی جملات توهین‌آمیز هم در آنها دیده شود.

نمونه پیامک‌ها

کی بر می‌گردی؟ رسیدی حتما به من خبر بده، چرا نگفتی قراره بعد از کلاس جای دیگه هم بری؟ به خواهرت زنگ بزن بگو ما نمی‌آییم، برای خرید صدبار گفتم با من برو تا بهت بگم چی بخری و از کجا بخری….

شخصیت بدگمان

برای شخصیت‌های بدگمان مهم است که بدانند دیگران کجا هستند و چه کار می‌کنند. آنها براساس تیپ شخصیتی‌شان نسبت به اطرافیان سو ظن دارد و می‌خواهند از این موضوع مطمئن شوند که خطری ارتباطات آنها را تهدید نمی‌کند. این بدگمانی‌ها فقط به جنس مخالف مربوط نمی‌شود و شخصیت‌های بدگمان حتی نسبت به افراد همجنس خودشان هم سو ظن دارند و می‌ترسند که مبادا در غیاب آنها توطئه‌ای بر علیه‌شان شکل گیرد.

نمونه پیامک‌ها

وقتی من تماس گرفتم با کی صحبت می‌کردی؟ چرا دیر به پیامک‌ها جواب می‌دی؟ صدای کسی می‌آمد مگر نگفتی تنهایی و….

منبع: نوعروس