نوح شیخ الانبیا است : از امام صادق (علیه السلام) و امام هادی (علیه السلام) روایت است که حضرت نوح (علیه السلام) دو هزار و پانصد سال عمر کرد .

وحضرت قائم (علیه السلام) شیخ ا لاوصیا است ، ( بنا به روایت کافی ) ، در نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج هجری متولد شد [۱] .

پس عمر آن حضرت تاکنون ـ روز یکشنبه دهم ذی القعده الحرام سال هزار و سیصد و سی و یک هجری ـ هزار و هشتاد و پنج روز می شود.

و از امام زین العابدین (علیه السلام) روایت است که فرمود : در قائم روشی از آدم و از نوح هست و آن طول عمر می باشد [۲] .

تمام این خبر گذشت .

نوح (علیه السلام) زمین را با سخن خود از کافرین پاک کرد و گفت : پروردگارا بر روی زمین دیار البشری از کافران بر جای مگذار [۳] .

قائم عجل الله فرجه بیز زمین را با شمشیر از لوث وجود کافرین پاک می گرداند تا جایی که هیچ اثری از آنها باقی نماند ـ چنانکه گذشتـ.

نوح (علیه السلام) نهصد و پنجاه سال صبر کرد ، چنانکه خداوند می فرماید : ( فلبث فیهم الف سنه الا خمسین عاما فاخذهم الطوفان و هم ظالمون ) ؛ پس در میان آنان هزار سال منهای پنجاه سال به سر برد ، آنگاه طوفان آنان را فرو گرفت ، در حالی که ایشان ستمکار بودند .

قائم عجل الله فرجه نیز از اول امامتش تا کنون  صبر کرده ، و نمی دانم تا کی صبر خواهد کرد . هر که از نوح ‘ تخلف جست هلاک شد .

هر که از قائم عجل الله فرجه تخلف جوید نیز هلاک می شود ـ چنانکه در حدیث آمده ـ [۴]

فرج نوح (علیه السلام) و اصحابش را خداوند آنقدر به تاخیر انداخت تا اینکه بیشتر  معتقدین به آن حضرت از او برگشتند .

فرج قائم عجل الله فرجه را نیز خداوند آنقدر به تاخیر می اتندازد که بیشتر معتقدین به آن حضرت از او بر میگردند ـ چنانکه در حدیثی از امام عسکری (علیه السلام) آمده است . [۵]

ادریس (علیه السلام) به ظهور نوح (علیه السلام) بشارت داد ، و به ظهور قائم عجل الله فرجه ، خداوند تعالی فرشتگان را بشارت داد و پیغمبر و امامان (علیه السلام) بلکه پیغمبران گذشته ظهورش را بشارت دادند ـ که اگر بخواهیم آنها را ذکر کنیم کتاب طولانی می شود ـ .

نداهای نوح (علیه السلام) به شرق و غرب عالم می رسید ، و این یکی از معجزات آن حضرت بود ـ چنانکه در کتاب زبده التصانیف آمده ـ .

قائم (علیه السلام)   نیز هنگام ظهور ، بین رکن و مقام می ایستد و فریادی بر می آورد و می گوید : ای نقبا وسرداران من وای خواص من ، و ای کسانی که خداوند پیش از ظهور ، آنان را بر روی زمین برای یاری من ذخیره کرده ، با خواست و رغبت به سوی من آیید . پس صدای آن حضرت (علیه السلام) به آنها می رسد در حالی که در محرابها و بر فرشها و رختخوابهایشان باشند ، و با یک فریاد ، همه صدای او را می شنوند و هر یک از آنها به گوشش می رسد ، و به سوی آن صدا اجابت می کنند ، و یک چشم بر هم زدن نمی گذرد که همگی آنها بین رکن و مقام قرار می گیرند .

چنانکه در حدیث مفضل از امام صادق (علیه السلام) آمده است . [۶]


  ۱]  کمال الدین ، ۲/۴۳۰

[۲]  اصول کافی ، ۱/۵۱۴

  [۳] کمال الدین ، ۱/۳۲۲

[۴]  در بحار الانوار از پیامبر (ص) مروی است که فرمود : قیامت  بر پا  نخواهد شد مگر اینکه قائم از ما بپاخیزد و آن هنگامی است که خداوند به او اجازه دهد ، هر کس از او پیروی کند نجات یابد و هر آنکه از او تخلف جوید هلاک گردد . ای بندگان خدا ، خدا را خدا را ، که به سوی او بیایید هر چند بر روی برف و یخبندان باشد که او خلیفه خدا و خلیفه من است . (مولف)

[۵]   کمال الدین  ۲ / ۳۸۵

[۶]  بحار الانوار  ، ۵۳ / ۷