خداوند آدم را خلیفه خود در تمام زمین قرار داد و او را وارث آن ساخت و چنین فرمود : « انی جاعل فی الارض خلیفه» [۱] ، همانا من در زمین جانشینی قرار می دهم .

و خداوند حضرت حجت (ع) رانیز وارث زمین ، و خلیفه خود در زمین قرار خواهد داد ، چنانکه از حضرت ابی عبدالله صادق (ع) مروی است که در تفسیر آیه : « وعد الله الذین امنوا منکم و عملو الصالحات لیستخلفنهم فی الارض » [۲] خداوند به کسانی از شما که فرمود : او قائم و اصحابش می باشند و هنگام ضهورش در مکه در حالی که دست بر صورت می کشد می گوید : « الحمد لله الذی صرقنا وعده و اورثنا الارض … » [۳] ؛ سپاس خداوندی که وعده اش را درباره ما راست گردانید و زمین را به میراث ما در آورد .

و در حدیث مفضل آمده که : خروج می کند در حالی که ابری بالای سرش سایه افکنده و در آن مناری ندا می کند : این مهدی خلیفه خدا است از او پیروی کنید .

گریه آدم (ع)

از پیامبر (ص) آمده که فرموده : آدم (ع) آنقدر بر فراق بهشت گریست تا اینکه اشک از دو گونه اش مانند آبراه جاری شد. [۴]

از امام صادق (ع) آیه نازل شد که : خداوند تمام اسمها را به آدم تعلیم فرمود. [۵]

و اما قائم عجل الله فرجه ؛ خداوند آنچه به آدم آموخت به او نیز آموخته و اضافه بر آن هم مطالب دیگری آموخته است , چه اینکه آدم بیست و پنج حرف از اسم اعظم را آموخته بود ـ چنانچه در حدیث آمده ـ و پیغمبر اکرم (ص) هفتاد و دو حر از آن را آموخت , و تمام اموری که خداوند متعال به پیامبرش داده , به اوصیای آن حضرت نیز داده شده تا به مولای ما حضرت قائم عجل الله فرجه .

و در خبر صحیحی ثقه الاسلام کلینی از حضرت امام صادق (ع) مروی است که فرمود : آن علمی که بر آدم (ع) نازل شد دیگر برداشته نشد ، و هیچ عالمی نموده مگر اینکه علمش را به ارث گذاشته است ، زمین بدون عالم باقی نمی ماند . [۶]

آدم (ع) زمین را با عبادت خدا زنده کرد ، پس از آنکه جنیان با کفر و طغیانشان آن را میرانده بودند .

قائم (ع) نیز زمین را با دین خدا و عبادت و عدالت و برپایی حدودش زنده خواهد کرد ، بعد از مردن آن به کفر و معصیت اهل زمین .

در بحار از حضرت ابوجعفر باقر (ع) درباره آیه : ( یحی الارض بعد موتها) [۷] ، زمین  راپس از مرگ آن زنده می سازد .

آمده که فرمود : خداوند عزوجل به وسیله قائم (ع) زمین را بعد از مرگش زنده گرداند و منظور از مرگ آن ، کفر اهل آن می باشد که کافر در حقیقت مرده است . [۸]

و در وسائل درباره آیه : ( یحیی الارض بعد موتها) آمده که حضرت ابو ابراهیم موسی بن جعفر (ع) فرمود : به وسیله باران احیا نمی کند ، بلکه خداوند مردانی بر می انگیزد که عدالت را زنده می کنند ، و زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود ، و به درستی که اگر یک حد در زمین  بر پا شواد ، سودمند تر از چهل روز باران است . [۹]

و در همان کتاب از پیغمبر اکرم (ص) منقول است که فرمود : یک ساعت امام عادل بهتر است  از عبادت هفتاد سال ، و یک حد که برای خدا در زمین بر پا شود ، سودمند تر است از چهل روز باران . [۱۰]

با این همه تا کی و تا چند آدم و قائم را با هم مقایسه کنم در حالی که آدم به خاطر قائم خلق شد .

ان الذی خلق المکارم حازها      فی صلب آدم للامام القائم

آنکه مکارم اخلاق را آفرید همه را در صلب آدم قرار داد برای امام قائم عجل الله فرجه .


[۱]  سوره بقره آیه ۳۰

[۲]  سوره نور آیه ۵۵

[۳] تفسیر البرهان , ۳/۱۴۶ سوره زمر , ۷۴

[۴] بحار الانوار , ۱۱/۲۰۴

[۵]  بحار الانوار , ۱۰۱/۳۲۰

[۶]  کافی ، ۱ / ۲۲۳

[۷]  سوره روم آیه ۱۹

[۸]  بحار الانوار ، ۵۱/۵۴

[۹]  وسائل الشیعه ، ۱۸/۳۰۸

[۱۰]  وسائل الشیعه ۱۸/۳۰۸