(مطالعه‎ی تداوم و تغییرات خانواده در اجتماع‌های ایلی با استفاده از رهیافت روش تحقیق ترکیبی)

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.