حضرت مهدى(عليه اسلام) پس از ورود به مسجد الحرام ابتدا ميان کعبه و مقام ابراهيم، رو به کعبه دو رکعت نماز به جا مى آورد. آن گاه توسط يکى از يارانش براى مردم معرفى مى گردد و سپس به رکن حجرالاسود پشت خود را تکيه مى دهد و براى مردم سخنرانى مى کند.

 متن سخنرانى حضرت مهدى (عليه اسلام) اين گونه است:« اى مردم! ما عليه کسانى که به ما ظلم کردند و حق ما را غضب کردند؛ از خدا و هرکس از مردم که دعوت ما را پاسخ گويد: يارى و کمک مى خواهيم.

ما اهل بيت پيامبر شما محمد « صلی الله علیه و آله» هستيم. ما نزديک ترين مردم به خدا و محمد هستيم. هر کس درباره خدا با من محاجه کند، پس من نزديکترين مردم به خدا هستم.

هر کس درباره آدم با من محاجه کند، من نزديکترين مردم به آن هستم. هر کس درباره نوح با من محاجه کند، من نزديکترين مردم به نوح هستم. هر کس درباره ابراهيم با من محاجه کند من نزديکترين مردم به ابراهيم هستم. هر کس درباره اسماعيل بامن محاجه کند من نزديک ترين مردم به اسماعيل هستم. هر کس درباره موسى با من محاجه کند، من نزديک ترين مردم به موسى هستم. هر کس درباره عيسى با من محاجه کند، نزديک ترين مردم به عيسى هستم.

اى مردم! هرکس درباره محمد « صلی الله علیه و آله» با من محاجه کند، نزديک ترين مردم به محمد هستم.اى مردم! هر کس با من درباره کتاب خدا محاجه کند، پس من نزديکترين مردم به خدا هستم. اى مردم! هر کس درباره پيامبران با من محاجه کند، من نزديک ترين مردم به پيامبران هستم.

آيا خداوند در کتاب محکمش نفرمود: «ان الله اصطفى آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين ذريه بضها من بعض والله سميع عليم»؛[1] (بدرستيکه خداوند آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برگزيد که بعضى از آنان ذريه بعضى ديگر هستند و خداوند شنوا و داناست.) من باقيمانده از آدم، ذخيره (خيره) نوح برگزيده ابراهيم و انتخاب شده محمد هستم.

آگاه باشيد که هر کس درباره کتاب خدا با من محاجه کند، من نزديک ترين مردم به کتاب خدا هستم. آگاه باشيد که هر کس درباره سنت رسول خدا« صلی الله علیه و آله» با من محاجه کند، من نزديک ترين مردم رسول خدا هستم. شنوندگان و حاضران را سوگند مى دهم که سخن را به غايبان برسانند

به حق خدا و به حق رسول خدا« صلی الله علیه و آله» و به حق خودم – چرا که من بر شما حق خويشاوندى با رسول خدا دارم – از شما درخواست مى کنم که ما را يارى کنيد و درمقابل کسانى که به ما ظلم و ستم روا مى دارند، از ما دفاع کنيد به تحقيق ما ترسانيده شده ايم، مورد ستم قرار گرفته ايم، ما و فرزندانمان از وطن مان رانده شده ايم و به ما ظلم شده است و ازحقّمان منع شده ايم و اهل باطل در ميان ما جدايى افکنده اند. خدا را در مورد ما در نظر بگير و دست از يارى ما برنداريد و ما را يارى کنيد تا خدا شما را يارى کند. »

منابع: ‌بحارالانوار، ج 52، ص 238، حديث 105 – ص 223 حديث 91 – ص 305 حديث 78

[1] . آل عمران: 34 .