شبهه

آیا بین توحید عبادی و زیارت قبور انبیاء و اولیاء منافات وجود دارد.

پاسخ شبهه

پاسخ این است که هیچ منافاتی بین زیارت قبور انبیاء و اولیاء و توحید عبادی وجود ندارد، در عبادت دو چیز لحاظ شده است یکی خضوع و خشوع در برابر معبود حقیقی و دیگری اعتقاد به الوهیت آن معبود، هر دو باید در کنارهم باشد تا عبادت صدق کند، اما اگر یکی باشد و دیگری نباشد عبادت صدق نمی ­کند،[۱] مثلاً خشوع و خضوع در برابر بزرگان دین و هم چنین توسل و زیارت قبور آنها و درخواست شفاعت از آنها هیچ کدام عبادت محسوب نمی­ شود. و هر کدام از این موارد دلایل خاص خود از قرآن و روایات صحیح دارد که در جای خود بحث وبررسی و تبیین شده است.

ولی در میان مذاهب اسلامی تنها وهابیت است که توحید عبادی را گسترش داده­اند تا جای که بسیاری از اعمالی که در نظر عموم مسلمانان جایز، بلکه مستحب و پسندیده به شمار می ­آید، حرام و موجب شرک می­ دانند. آنان مدعی است که: «من قصد فی مخلوق لجلب منفعه او دفع مضره فقد اتخذ الهاً، هرکس غیر خدا را برای جلب منفعت و دفع مفسده قصد کند، او را عبادت کرده است»[۲]

هم چنین  وهابیت توسل، تبرک، زیارت، شفاعت و… از اولیاء را عبادت و منافی توحید در عبودیت می­ دانند، از این رو همه مسلمانان در نگاه آنان مشرک می­ باشند غافل از این بین توحید در عبادت موارد یاد شده تفاوت زیادی است.

بدیهی است که زیارت قبور انبیاء و اولیاء و مومنین دلایل و مستندات خاصی خود دارد که نه تنها در اسلام از آنها نهی نشده است بلکه فوائد و آثار معنوی زیادی بر آن مترتب است. البته هیچ مسلمانی معتقد به اولوهیت انبیاء و اولیای الهی نیستند و آنان را بندگان مقرب الهی می ­دانند، همه مسلمانان در شبانه روز چندین بار در تشهد نماز می­ گویند« اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسوُلُهُ » بنابر این چگونه ممکن است که هنگام زیارت قصد الوهیت نمایند؟

پی نوشت ها:

[۱] . آیت الله سبحانى- ترجمه مهدى عزیزیان‏، مرزهاى توحید و شرک در قرآن، نشر مشعر، ص ۴۷٫

[۲] . رحمت الله ضیایی و حمید الله رفیعی، خدا در نگاه وهابیت، مشعر، ۱۳۹۰ش، ص ۸۴٫

منبع: ضیائی