پس از نماز در طاق کسرى، شایسته است که زائر محترم به زیارت حذیفه بن الیمان برود که از بزرگان اصحاب پیامبر(صلى الله علیه وآله) و یاران ویژه امیرمؤمنان(علیه السلام) است و ویژگى او در میان صحابه، شناختن منافقان و دانستن نام هاى آنان بود به گونه اى که اگر او در تشییع جنازه کسى براى نماز حاضر نمى شد، حتّى خلیفه ثانى نیز بر او نماز نمى خواند!

او از جانب خلیفه ثانى سال ها والى شهر مداین بود، خلیفه او را عزل کرد و سلمان را والى آن جا قرار داد، پس از وفات سلمان، دوباره والى مداین شد تا زمان حکومت امیرمؤمنان(علیه السلام). پس از حکومت آن حضرت، نامه اى از جانب حضرتش براى حذیفه و اهل مداین فرستاده شد و از این طریق هم به حکومت رسیدن امیرمؤمنان(علیه السلام) و هم ابقاى حذیفه براى ولایت مداین، به او و مردم مداین ابلاغ شد، ولى پس از آن که آن حضرت از مدینه به جانب بصره براى دفع شرّ اصحاب جمل حرکت کرد و قبل از آن که وارد کوفه شود، حذیفه از دنیا رفت و توفیق درک مجدّد محضر آن حضرت را نیافت.(۱)

۱. درجات الرفیعه، صفحه ۲۸۳ و سفینه البحار مادّه حذیفه.