این مقاله، نکوهشی برای کسانی که نمی‌توانند بچه دار شوند نیست، بلکه هدف، کسانی هستند که می‌توانند بچه‌دار شوند اما جلوگیری می‌کنند. یا به عبارتی از قوه‌ای که در وجودشان است، بهره نمی‌گیرند و همیشه همین بوده، کسانی که از فرصت‌هایشان استفاده نمی‌کنند، در آینده پشیمان خواهند شد. و اما کسانی که مثل شما نمی‌توانند بچه دار شوند، اصلا شامل این پشیمانی نمی‌شوند بلکه اگر غصه این موضوع را داشته باشند، در آینده پشیمان خواهند بود، چرا که قرار نیست همه در این دنیا مثل هم زندگی کنند و اصلا بچه‌دار شدن یا نشدن، ملاک برتری نیست. بلکه کسانی نسبت به دیگران برتری دارند که از همه فرصت‌های زندگی استفاده کنند.

اگـر ادعا کنیم که ازدواج‌ها به جهت بقای نسل انجام می‌شود و زن و مردی که این پیمان مقدس را امـضـا مـی‌کـنـنـد وسیله‌ای هستند برای پیدایش انسان‌های بعدی ـ انسان‌هایی که تدریجا رو به تکامل می‌روند و به مراحل عالی انسانیت نایل می‌شوند ـ سخنی به گزاف نگفته‌ایم. خانواده‌های کم فرزند و بی‌فرزند، از گرمی ونشاط، کم بهره هستند. حتی خانواده‌های بی‌فرزند، از وضع طبیعی خارج شده اند. زنـان ومـردانی که به سن پیری رسیده‌اند و هیاهو و جیغ و فریاد کودکان، آرامش زندگی آنها را بر هم نزده است، انسان‌های پژمرده، بدبین، عصبانی و ناکام به نظر می‌رسند.

ما رمز خلقت را نشناخته‌ایم

قوانین آفرینش، اقتضا می‌کند که محیط خانواده را فرزندان بازیگوش و پرسروصدا و فضول، تنوع بخشند. جـالـب ایـن جـاسـت کـه بـر خلاف تصور بسیاری از پدران و مادران، بچه‌های ساکت و خاموش و سربه راه، چندان طبیعی و عادی نیستند و نمی‌توان برای آنها آینده‌ای درخشان پیش بینی کرد.

در روایـات اسـلامـی آمـده اسـت که: مستحب است کودکان را به بازی و سرگرمی‌های بچه گانه واداشت تا در بزرگی بردبار باشند.

این حقایق را نمی‌توان نادیده گرفت

قـوانـیـن دقـیـق خلقت را نمی‌توان از نو نوشت و به تصویب قوه‌های مقننه رسانید و با سرنیزه و ارعاب، به کار بست. سعادت و سلامت و اعتدال انسان‌ها، ایجاب می‌کند که این قوانین را کشف و از آنها پیروی کنیم. فـرار از مسئولیت‌های خانوادگی و تربیت اولاد، دهن‌کجی به قوانین خلقت است، از این رو از امام هـادی(علیه السلام) نقل شده است که «انگشتری نقره‌ای را با نگین فیروزه تهیه کنید و بر روی آن بنویسید رب لاتذرنی فردا و انت خیرالوارثین، پروردگارا مرا تنها مگذار. تو بهترین وارثانی».

این جمله، قسمتی از آیه ۸۹ سوره انبیا در قرآن کریم است و از زبان یکی از پیامبران(حضرت زکریا علیه السلام) نقل شده است و به خوبی ثابت می‌کند که سعادت خانواده، با وجود فرزند بهتر تامین می‌شود.

وجود فرزند، ضامن کوشش و تلاش انسان است

اگـر فرزند نباشد، انسان به خصوص در اواخر عمر، به چه امیدی به کوشش و تلاش بپردازد؟ چرا زحـمـت بـکشد و رنج برد و خواب خوش و شیرین را برخود حرام سازد؟ برای رفاه فرزندان است که انسان تا آخرین نفس، کار می‌کند و به عمران و آبادی و ترقی مملکت کمک می‌کند. اگـر فرزند و علاقه سرشار والدین به او نبود، این همه کوشش‌های پی‌گیر و خستگی ناپذیر معنی نداشت. دیـن کـه بـا نـاموس خلقت و سرشت آدمی هماهنگی کامل دارد، بر همین موضوع تاکید کرده و محبت به فرزند را یکی از کارهای پسندیده اعلام داشته است

علی(علیه السلام) فرمود: کسی که فرزند خود را ببوسد، برای او پاداشی نیکوست. برنامه دین، به این منظور تنظیم شده است که انسان با خداوند بزرگ، رابطه بندگی داشته باشد و آنـی ازیاد او غافل نشود، ولی اجرای این برنامه، تنها به تسبیح و سجاده و دلق نیست، بلکه خدمت به خلق نیز قسمتی از این برنامه را تشکیل می‌دهد. ایـن جـاسـت کـه مـی‌بینیم از نظر آیین اسلام، محبت به فرزند و کوشش و کار برای رفاه خانواده خدمت و نوازش، از اهم کارهای دینی به شمار آمده است.

پـیـامـبر بزرگ اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که به بازار برود و هدیه‌ای خریداری کند و برای خانواده خود ببرد، مانند کسی است که برای گروهی نیازمند، صدقه‌ای برده باشد. او باید در موقع هدیه، دختران را بر پسران مقدم دارد، زیرا کسی که دختری را شاد گرداند، گویی یکی از اولاد حضرت اسماعیل را از بردگی آزاد ساخته است. بـرنـامـه فرزندداری که لازمه حیات و سعادت است، هنگامی تکمیل می‌شود که انسان، فرزندان خـود را بـی دریغ از محبت و احسان خود, برخوردار گرداند و از اعمال تبعیض و تخلف از وظایف انسانی، خودداری کند. پـیـامـبـر بـزرگ اسـلام(صلی الله علیه و آله و سلم) فـرمـود: در نـیـکـی و مـحـبت، میان فرزندانتان به عدالت رفتارکنید، همان طوری که دوست می‌دارید که آنها نیز پس از بزرگ شدن، درباره شما به عدالت رفتار کنند.

منبع: پارسی طب