تحقیقات علمی نشان می‌دهد که ۷۵% عمر هر کدام از ما، صرف ارتباط با دیگران می‌شود. ولی فقط ۱۰% انسان‌های کره زمین می‌دانند چگونه ارتباط برقرار کنند و ۹۰% ما بلد نیستیم و چون ارتباطهایمان مناسب نیست در خانواده، در دانشگاه، در محل کار و… دائم دچار مشکل هستیم و دائم از هم گله داریم. زمانی که وارد زندگی مشترک می‌شویم، به هم لطمه می‌زنیم و بعد هم می‌گوییم ما به درد هم نمی‌خوریم. چرا ما برای شناخت یکدیگر سرمایه گذاری نمی‌کنیم؟

خودمان را به شناخت یکدیگر ملزم کنیم. هر چه اطلاعاتمان از یکدیگر بیشتر باشد به یکدیگر بهره می‌رسانیم در غیر این صورت به هم لطمه می‌زنیم.

طبق یک تحقیق در فرانسه در مورد مذکر یا مؤنث بودن کامپیوتر نتایج زیر به دست آمد: خانم‌ها گفتند، کامپیوتر مذکر است چون:

۱- وقتی بهش عادت می‌کنیم خیال می‌کنیم دیگر بدون آن از پس هیچ کاری برنمی آییم.

۲- داده هایش خیلی زیاد است ولی هوشمند نیست.

۳- قرار است مشکلات را حل کند ولی در اکثر مواقع مشکل اساسی خودش است.

۴- وقتی پایبندش می‌شوی تازه می‌فهمی اگه صبر کرده بودی بهترش گیرت می‌آمد.

آقایان گفتند، کامپیوتر مؤنث است چون:

۱- همین که پایبندش شدی، هرچی پول در میاری باید خرجش کنی و لوازم جانبی براش بخری.

۲- مؤنث است چون به غیر از کسی که خلقش کرده است هیچ کس از درونش سر در نمی‌آورد.

۳- کوچکترین اشتباهات را در حافظه دراز مدت خودش نگه داشته یک روز به خودت برمی گرداند.

این مطالب، گزیده‌ای از شناخت افراد از جنس مقابلشان است.

تفاوت زنان و مردان

زن و مرد با هم تفاوتهایی دارند که اگر این تفاوتها را بشناسیم، و به آنها احترام بگذاریم و آنها را مد نظر قرار بدهیم اتفاقات خوبی می‌افتد. دیوارهای رنجش و سوءظنی که نسبت به هم داریم فرو می‌ریزد. سوء تفاهم‌ها و توقعات بیجا از بین می‌رود. به جای این که تلاش کنیم هم دیگر را عوض کنیم، باید تلاش کنیم با هم همکاری کنیم و همسو شویم و زندگی قشنگی را درست کنیم. دوست داشتن مرد و زن متفاوت است. مرد دیگران را مردانه دوست دارد و ابزار این دوست داشتن هم مردانه است و زن زنانه. آقایان و خانم‌ها در ساختار با هم متفاوتند یعنی در ادراک، احساس، اندیشه، واکنش و ابراز عشق با هم متفاوتند تفاوت‌های جدی و عمیق.

مغز آقایان در آن واحد روی یک کار متمرکز می‌شود. ولی مغز خانم‌ها می‌تواند روی چند کار متمرکز شده یعنی می‌توانند چند کار را با هم انجام دهند.

آقایان در آن واحد می‌توانند از یک نیمکره مغزشان استفاده کنند ولی خانم‌ها از هر دو نیمکره استفاده می‌کنند. مغز آقایان تخصصی‌تر از خانم‌هاست ولی مغز خانم‌ها عمومی‌تر است. و اگر لازم باشد همه بخش‌های آن فعال می‌شود. نیمکره راست با ادراک و احساس کار دارد و نیمکره چپ با منطق و تحلیل و…. وقتی آقا در آن واحد در یک طرف مغزش است نمی‌تواند هم خیلی منطقی باشد هم رمانتیک یعنی طول می‌کشد تا اطلاعات از نیمکره راست به چپ منتقل شود.

رنگ‌ها

در تشخیص رنگ‌ها آقایان چشمشان محدودتر از خانم‌ها عمل می‌کند. آقایان رنگ‌های اصلی را خوب تشخیص می‌دهند.( قرمز- آبی- زرد). خانم‌ها غیر از اینها شیری- نیلی- ارغوانی- سدری و بنفش را خیلی خوب تشخیص می‌دهند. بنابراین داروها با رنگ‌های خاص تأثیر بیشتری در خانم‌ها خواهد داشت.

پوشش

لباسی که آقایان می‌پوشند بر اساس این است که چه شغلی دارند و می‌خواهند قدرتشان را با آن نشان دهند. ولی خانم‌ها با توجه به حالات و احساسات درونیشان لباس می‌پوشند.

زبان بدن

ما وقتی صحبت می‌کنیم علاوه بر کلامی که بر زبان گفته می‌شود، عضلات صورت، ابرو، دست و… نیز حرکاتی انجام می‌دهند. خانم‌ها به زبان بدن آشنایی کامل دارند اما آقایان آشنایی ندارند. لذا بهتر است آقایان اگر خواستند به خانمشان دروغ بگویند رو در رو دروغ نگویند چون فرم بدن، دروغ آنها را آشکار می‌کند. هم چنین اگر آقا بیمار شود، خانم سریع می‌فهمد ولی آقایان بسیار دیر متوجه بیمار شدن خانمشان می‌شوند.

شنوایی

آقایان در شنیدن صدای زیر، ضعیف‌تر عمل می‌کنند. مثلاً اگر شب هنگام نوزادتان گریه کند آقا واقعاً متوجه نمی‌شود و خواب است. می‌توانید آقا را صدا کنید و بگویید بچه گریه می‌کند و مراقب بچه باش.

توجه

آقایان توجه دیداری دارند و خانم‌ها شنیداری. مثلاً هنگامی که با یک آقا صحبت می‌کنید اگر نگاهتان کرد، حرف شما را می‌شنود در غیر این صورت نه. اگر با خانمی صحبت می‌کنید و نگاهتان هم نکند می‌شنود. ولی بهتر است هر دو طرف، رعایت حال هم دیگر را بکنیم. مثلاً خانم‌ها به آقایان نگاه کنند و آقایان، به خانم‌ها توجه کنند. آقایان جزییات را نمی‌توانند ببینند چون جزئیات، با دید نزدیک درک می‌شود.

بهتر است خانم‌ها لیست کار آقایان را تهیه کنند و از آن‌ها کمک بخواهند. جزییات را به آقایان گوشزد کنید.

حساسیت لمسی خانم‌ها ۱۰ برابر بیشتر از آقایان است. ذائقه آقایان بیشتر روی شوری و تلخی حساس است ولی خانم‌ها نسبت به شیرینی حساس هستند و بیشترین مشتری قنادی‌های دنیا خانم‌ها هستند. آقایان وقتی جایی کار می‌کنند می‌خواهند با هم رقابت کنند ولی خانم‌ها می‌خواهند همکاری کنند. آقایان هدف‌مدار یا هدف‌گرا هستند خانم‌ها رابطه‌مدار یا رابطه‌گرا. مثلاً خانم‌ها در رستوران همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌کنند ولی آقایان به هم لقب می‌دهند. خانم‌ها از خرید کردن لذت می‌برند. اما آقایان تحمل کمی در این مورد دارند. بهتر است قبل از رفتن به خرید برای آقا مشخص کنید که کجا می‌خواهید بروید؟ چه چیزی می‌خواهید بخرید؟ و برای چه کسی؟ در این صورت بهتر است و راغب‌تر همراه شما می‌آیند.

آقایان هدف‌مدار یا هدف‌گرا هستند خانم‌ها رابطه‌مدار یا رابطه‌گرا.

ابراز احساسات

آقایان برای اثبات علاقه شان به خانم‌ها حاضرند سه کار داشته باشند، از بلندترین کوه بالا بروند و چیزی برای خانمشان بخرند. ولی خانم‌ها اینها را نمی‌خواهند و دوست دارند بهشون ابراز احساسات کنید. توجه کنید و او را ببینید. آقایان به دنبال اثبات قدرت خویش هستند. از توانمندیشان روی مسایل تکنیکی و فنی و در مورد دستگاههای جدید و مهارتهای فردی صحبت می‌کنند. و در قبال پرسش‌ها پاسخ کوتاه می‌دهند. زمانی که خانم‌ها صحبت می‌کنند که شما گوش بدهید نه آن که راهکار ارایه دهید. آنها دوست ندارند جملاتشان قطع شود. خانم‌ها معمولاً بیان غیر صریح دارند.

منبع: پایگاه خانواده مطهر