عنوان: روش‌های شکوفاسازی خلاقیت کودکان و نوجوانان
مولف:  علیرضا امین
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا
سال نشر: ۱۳۹۳
نوبت نشر: اول
محل نشر: تهران

بین «تدریس خلاقیت» و «خلاقانه تدریس کردن» تفاوت وجود دارد. خلاقانه تدریس کردن به این معناست که معلمان از مهارت‌های خلاقانه خودشان بهره می‌گیرند تا بتوانند محتوا و ایده‌های درسی را جالب‌تر ارائه کنند. اما در تدریس خلاقیت، به دانش آموزان به گونه‌ای آموزش داده می‌شود که ذهنشان خلاق‌تر شود. در این شیوه، دانش آموزان به آزمودن و تجربه نوآوری تشویق می‌شوند، جواب پرسش‌ها به آنها داده نمی‌شود، بلکه به آنها کمک می‌شود تا خودشان جواب را حدس بزنند و راه‌ها و مسائل جدیدی را تجربه کنند.

در این کتاب سعی شده در حد امکان، به هر دو مقوله توجه شود و علاوه بر ارائه روش‌هایی برای تدریس خلاقیت در کلاس، خلاقانه تدریس کردن هم مد نظر قرار گیرد.

کتاب حاضر مشتمل بر ۶ فصل است:

در فصل اول، خواننده با مفهوم خلاقیت و دیدگاه‌های مختلف در مورد آن آشنا می‌شود.

در فصل دوم، اهمیت خلاقیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نظریه‌های خلاقیت شامل نظریه‌های فلسفی، جامعه شناسی و نظریه‌های روانشناسی محور اساسی فصل سوم را تشکیل می‌دهد.

در فصل چهارم به این سوال که «چگونه دانش آموز را خلاق کنیم؟» پاسخ داده و موانع خلاقیت مطرح می‌شود.

فصل پنجم اختصاص به چندین روش تدریس برای شکوفاسازی خلاقیت در کودکان و نوجوانان دارد؛ این روش‌ها ما حصل تجربیات نویسنده در زمینه تدریس و خلاقیت است و به نظر می‌رسد در کتب دیگری مطرح نشده است.

سرانجام در فصل آخر چندین تمرین و ایده برای خلاق‌تر کردن ذهن کودکان و نوجوانان ارائه می‌گردد.

هدف این کتاب، آشناسازی علاقمندان با خلاقیت و روش‌هایی است که می‌تواند در شکوفاسازی خلاقیت ذهنی کودکان و نوجوانان مؤثر باشد، از این رو مطالعه این کتاب برای والدین، معلمان، مربیان و کلیه کسانی که با آموزش و تربیت کودک و نوجوانان سر و کار دارند، سودمند است.

در این اثر تلاش شده روش‌های نوین تدریس با تکنیک‌های خلاقیت تلفیق گردند و روش‌های نوینی در تدریس خلق شوند که منجر به شکوفاسازی خلاقیت گردند.