رمضان در انگليس

رمضان در انگليس با روزهاي طولاني اما با درجه حرارت پايين و مساعد سپري مي‌شود.مراكز اسلامي نقش برجسته‌اي در جمع كردن مسلمانان در مساجد دارند و افطارهاي دسته جمعي در مساجد مي‌دهند.
افطاري ثروتمندان عرب هزينه افطارهاي دسته جمعي را مي‌دهند و اينچنين مسلمانان به دور سفره‌هاي افطار جمع مي‌شوند و با يكديگر احساس نزديكي بيشتري مي‌كنند.
نماز جماعت فضاي رمضان و دعا در اين ماه براي روزه‌داران در انگليس حاكم است و مسلمانان براي اقامه نماز جماعت و گوش دادن به موعظه خطيبان به مسجد مي‌روند و در مراسم افطاري غير مسلمانان نيز شركت مي‌كنند تا از نزديك با آداب و رسوم مسلمانان آشنا شوند.مسلمانان انگليس در ماه مبارك رمضان كمكها و صدقات خود را بيشتر مي‌كنند و اينچنين روحيه همكاري و مودت در ميان مسلمانان بالاتر مي‌رود.

خبرگزاري تقريب